با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« عزاداری و اندوه »

اگر به خاطر سالها امر و نهی و تحمیل عقیده مورد ناراحتی قرار گرفته باشیم متوجه میشیم که همون‌طور که مواقعی لازمه انرژیمون رو با پارتی و مهمونی و انواع موسیقی ها و تفریحات تخلیه کنیمو یه جورایی وجودمون ریست بشه ، عزاداری هم به نوعی باعث تسکین میشه و باید توجه داشته باشیم که در حینِ انجامِ هر یک از این کارها ، خلق و خو و وجودمون به اون شیوه عادت می‌کنه و باهاش آروم آروم اُخت میشه و تأثیراتی رو وجودمون میزاره .