با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« عقب ماندگی و جا ماندن از روند رشد بخصوص در زمینه های علمی و رسانه ای »

به دفعات باید یادآور بشیم که از ارزشمندترینِ محصولاتی که بین انسانها ردوبدل میشه ، ثمرات علمیه . چه به عنوان خالق و کاشف ، چه به عنوان معلم و استاد و یا محصل ‌، اغلب مواقع وقتی در حال اندیشیدن هستیم ، گویی در حالِ بهره‌بری از این محصول هستیم و اگر این محصول بی کیفیت یا فاسد باشه ، در حقیقت مهم‌ترینِ عوامل رشد و موفقیت و قدرتمندیِ مجموعه های بشری رو یا از دست دادیم و یا در خلاف جهت نسبت بهمون عمل می‌کنه . حالا در نظر بگیریم تو زمینه های آموزشی و رسانه ای که مهم و وسیع‌ترینِ منابع و مراکزی هستن که به دانایی و عقیده های ما جهتی بسیار مستحکم میده بسیار عقب باشیم و برای اصلاح و تکاملش قدمی بر نداریم ! بنابراین چه نسبت به زندگی شخصیمون که نظر داشته باشیم و یا زمانی اجتماع و عموم و عوامل بسیار مهمِ رشد و موفقیت مدنظرمون باشه ؛ خیلی لازمه هم به فکرِ کسبِ دانایی صحیح و مناسب شخصی باشیم و به واسطه ی متخصص و مراکز و مراجعِ مبتنی بر علم و دانش خودمون رو تقویت کنیم و نسبت به مسائل ساده ای حتی غذا خوردن و رژیم غذایی هم شناخت مطمئن و کافی داشته باشیم و هم برای جامعه ، به سببِ خلق تمدنی نوین بفکر باشیم .