با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« در مواقع هیاهو همه رو با یه دید نبینیم ! »

وقتی هر نوع هیاهویی ایجاد میشه ، همه رو نباید با یک دید ببینیم و حتی اگر نشونه هایی احساس کردیم که بنظرمون خَصایصِ اهالیِ بیدادگر بنظر برسه در حقیقت نه فقط این دلیلی به منظورِ بیدادگریِ اونها نیست بلکه اصلِ اون خصایص و نشونه ها می‌تونه در اصل درست باشه ولی اون اهالیِ بیدادگر هم ازش برخوردار باشند . به عنوان مثال ما یه مواقعی تو مجموعه مشکلات و اختلاف نظرهایی رو بینِ دو جانب میبینیم ؛ عده ای اهل نماز و ظاهرو طرزِ بیانشون به شکلی خاصه ، جریانی دیگه متفاوته ، حالا ما اگر بخوایم بر اساس این موارد قضاوت کنیم قطعاً نتیجه گیریمون خیلی به گمراهی می‌ره چراکه در طول تاریخ خیلی بزرگان در لباس دین ، آزاده و جویای آزادی و حق و عدالت بودند و خیلی ها با اون لباس ظلم و ستم داشتند که از معروفترین وقایع در قرون وسطی اتفاق افتاده و همینطور خیلی ها در لباسِ روشنفکری و آزادی خواهی بدون هیچ باوری به خدا و دین بودند که خدماتی به بشریت داشتند که اگر دقیق و عمیق و صحیح نگاه کنیم متوجه میشیم چقدر نزد پروردگار و اهل حق و درستی ارزشمند و صاحب جایگاه های والا هستن و مخالفش چه اشخاصی در همین لباس و با همین ظاهر چطور موجب فریب دیگران بودند و به مردم ظلم و ستم داشتند . نتیجه گیریِ بسیار مهم اینه که اصول و مبانیِ مواجه هامون با همه نباید یکسان باشه ، چه در رابطه با موضوعات ساده و چه در خصوص مسائلی بسیار وسیعتر و اما چطور میتونیم تشخیصی صحیح داشته باشیم به رفتار و رزومه ی اون شخص برمیگرده ، به چند نفر ظلم داشته ، حق چند نفر رو برده و خیلی موضوعات دیگه که برای رسیدن به این نتایج آماری که در اختیار عموم باشه تا بد و خوب از هم تشخیص بدیم و اونایی که اصل و کلیتِ وجودیشون خوبه و لازمه اندکی اصلاح در رفتارشون داشته باشند نیاز به ابزارهایی هست که باز هم راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور و مطابق همون ساختار ، متشکل از عموم و متخصصین تو زمینه های متفاوت ، چونانکه جایگاه های گوناگون برای اعضاء مهیا باشه ، اینان رو گام هایی بسیار مهم در این راستا و بسیار کارساز می‌دونم .