با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« بیماریِ در خانه ماندن »

از قدیم هم همینطور بوده که خونه ها فقط به عنوان سرپناه استفاده می‌شده ، خونه فقط برای استراحت ، تفریحو مهمونی و مواردی از این قبیله ، باقی مواقع ما نباید اصلاً تو خونه باشیم و اینکه کجا میشه رفتو چه کارایی میشه انجام داد قطعاً هزاران نوع از فعالیت ها هست که ما تا زمانی که تو موقعیتش قرار نگرفتیم حتی نمیدونیم چیه و ازشون غافلیم ولی با یکم تحقیقو کندوکاو میتونیم اون موقعیتارو پیدا کنیم و بدون اینکه آلوده و درگیره موضوعاتی ناصحیح و نامتناسب بشیم ، مشغولِ کارایی بشیم که می‌تونه طعمِ زندگی رو برامون خوشایند و وجودمون رو تقویت کنه ، ازش بهره‌مند بشیمو حتی سرنوشتمون رو تغییر بده .

تو این مسیر اطرافیان و اینترنت خیلی می‌تونه بهمون کمک کنه !

آموزش ، تحصیل و کسب و کار و حرفه داشتن همیشه تو زندگی دو هدفِ مهمه که همیشه تو زندگی می‌تونیم در مسیرش حرکت کنیم !

تفاوتِ بزرگ بین انسانهای موفق و برجسته همین عملگرا بودنه ، جِسمِ ما تحتِ اختیار خودمونه و باید آماده باشه ، بهش مسلط باشیمو بهش فرمان بدیم وگرنه دیگران برامون تصمیم میگیرن و اوضاعو شرایط به دلخواهمون و اون طوری که می‌پسندیم برامون بوجود نمیاد .