با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« مواقع گنگی به اهداف مناسب متوسل باش ! »

یه مواقعی پیش میاد که به هر منظوری تو زندگی دچار گنگیو ابهام و ژولیدگی میشیم ، اینجا لازمه که یه تعدادی اهدافِ صحیح و متناسبمون رو پیدا کنیم و نسبت به اونها « استوار و معطوف » و در مسیرش در حرکت باشیم شاید هدفی هم داشته باشیمو مشغولش باشیم ولی زمانهایی که از پرداختن بهش خسته میشیمو می‌خوایم یکم وقت بگذره تا مجدد بهش برگردیم دچار پریشانی و طلاتمو نوعی گُنگی میشیم که روشنه باز هم باید یه سری اهدافِ صحیح و متناسبِ فرعی ولی مهم بیابیم . به عنوان مثال شخصی در حال توسعه ی کسب و کار و یا تحصیلو آموزشه ولی یه زمانهایی تو روز از اون فعالیت خسته میشه ، حالا در نظر بگیرید اگر بزاره وجودش درگیره پریشانی و سرگردانی بشه چقدر نسبت به تمامی فعالیتهاش لطمه وارد میشه و اگر یه فعالیت هنری ، ورزش و پیاده روی و گردش داشته باشه هم برای وجودش مفید و ارزشمنده و هم نسبت به ادامه ی فعالیتِ اصلی به سمتِ هدفش آماده و قبراغه و دیگه اون تایمهای خالیش هم موجب ناراحتی و کلافگیش نمیشه . بنابراین این اهدافِ صحیح و حرکت به سمتشون هستن که زندگی مارو به نیکی مبدل می‌کنه و سرنوشتمون تحت تأثیرشه .