با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

دعواهای بین جفتا 

خیلی موضوعات موجب دعوا تو رابطه میشه ، قطعاً مشاورا میتونن متناسب شخص ‌و اوضاع بهمون کمک کنن ولی دوتا یادآوری بسیار بسیار مهم هست . هر موقع بین دو نفر مشکلی بوجود بیاد ، حتی اگر مطلقاً اون شخصِ مقابل مقصر باشه بنظرم مهمترین نکته اصلاحِ وجودیه خویشتنه و بازم تاکید دارم که اگر هزاران دلیل و استدلال و منطق به ابراز بشه بازم باورمندم اصلاح و تغییرِ وجودیِ خویشتنه که به عنوان ارجحیت باید برشمرده بشه . مدت زمان گوش دادن به کتاب صوتی امثال سلیمان به دو ساعت هم نمی‌رسه ولی به اندازه ی ده ها کتاب و هزاران پند و مشاوره و تجربه می‌تونه باعثِ به بلوغ رسیدنی بسیار بسیار مهم تو زندگی بشه .