با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

انسان عادل مسلطه ، جبار نیست 

تفاوتی بسیار بزرگ هست بینه تسلط و جبر ! در ابتدا باید یادآور بشم که اغلب جبر نشونه ی ضعف ، نقص ، نا عادل بودن و ترسو نگرانی که بدیهیه تو وجود همه ی انسان ها ، کم و زیاد این خصایص وجود داره و خیلی مواقع جبر و تحمیل های ما از روی خودخواهی و خودکامگی نیست و به دلیل همین موارده و از مهمترین عوامل که جبر رو خنثی می‌کنه ؛ فهم و شناختو داناییه . بنابراین داناتر ؛ مسلط تر ، شجاع تر و عادل تره و جبرو تحمیل نداره به دیگران و در کل به عقیده ای میشه استوار بود که ما با شخصی کاری نداریم مگر اینکه برامون مشکل ساز بشه و یا قصد کمک بهش داشته باشیم و اما این کمک کردن ها با نیتِ خوب میشه همون چیزی که اگر علممون نسبت بهش صحیح و کافی نباشه و روش مواجه ی درست و مناسب رو ندونیم با مشکلاتی بزرگ مواجه میشیم .