با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

اکثر فریبکاران ذهن ، خودشون فریب‌خوردند و البته هوشمندی و طریق های تفکراتی مثبت و برتر رو نباید با فریب ذهن یکی بدونیم قرار بدیم و این شناخت و علمو دانشه که می‌تونه ی برامون مایه ی اتکاء باشه تا بتونیم تشخیص صحیح و مطمئن داشته باشیم .

از گذشته ی دور تا به امروز خیلی روش ها برای فریب اذهان بوده ، قدیما به عنوان جادوگر ، ساحر و با خیلی القاب دیگه میشناختنشون و امروزه اَسامی ، القاب و روشهاشون متنوع و پیشرفته شده . جالبه که وقتی صحبت از این مسائل میشه ، ذهن خیلی ها سمتِ شعبده و سحر و مواردی که بیشتر خاصیت سرگرمی داره می‌ره ولی در حقیقت بسیار بسیار گسترده تره و تاثیراتِ آشکار و نهانش تو زندگیِ خودمون و اطرافیانمون بسیار زیاده ‌. خیلی میشه در این باب گفتگو کرد ولی مهمترین نکته ای رو که میشه یادآور بود و دونستنش خیلی مهمه یه تفاوت بسیار مهمه ؛ مبنایِ فریبکاری ، سحر و جادوگری « جهل و نادونی و مقامره به سببِ شناختو تشخیصه » که نسبت به متوسیل به ایشان هم صِدق می‌کنه ولی در بابِ علم و دانش ، آگاهی و شناختو تخصص جایی برای اینها نمی‌مونه پس هرچی بیشتر به دانایی و معرفت نزدیکتر باشیم و مبنای تفکر و تشخیصامون باشه بیشتر در امانیم و بازم تأکید دارم اکثر فریبکاران خودشون فریبخورده و بهش باورمندن و دنبال معجزه ی شناخت و آگاهی نرفتن تا موجب بیداریشون بشه و هر موضوع پیچیده و عجیبی رو هم نمیشه به عنوان فریب ذهن و جادوگری ببینیم