با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

امنیت شهر و شهروندان 

قطعاً دو عامل اصلیِ که امنیت شهروندان رو تامین می‌کنه ؛ پلیس و خوده شهروندان که اگر نقش اهالی از بسیاری جهات به این سبب بیشتر و وسیعتر از پلیس نباشه ، کمتر نیست و به سببِ اینکه بتونیم وظیفه ی خودمون رو صحیح ایفا کنیم و شهری امن داشته باشیم لازمه به دو نکته توجه داشته باشیم ! ابتدا اینکه ما اول نسبت به نزدیکان و خانواده ی خودمون موظفیم و اگر احتمالِ ایجاد خطر برای ایشان باشه ، اجازه ی مخاطره نداریم و نکته ی بعدی موضوع بسیار ساده ایه که گاهاً بهش کمتر توجه میشه اینه که برای اینچونین مواجه هایی نه فقط باید خودمون آمادگی لازم رو از هر نظر داشته باشیم و بسنجیم بلکه رجوع به نیروی های پشتیبانی مختص که اغلب پلیس هست میبایست در ارجحیت باشه ! 

طرح پوشش شهربانان یکی از طریق هاییه که بتونیم تو عصر نوین و با توجه به تغییرات و تحولاتی که ایجاد میشه ، به واسطه ی راه‌اندازی شبکه ای ارتباطی از هر نقطه ی شهرو روستا و در کل هر جایی که انشعاب برق وجود داره امنیت رو به نحوِ احس و به وضعی بسیار مستحکم و مطمئن ، با استفاده از ابزارهای مدرن این امکان رو فراهم کنیم .