اختلاف عقاید و سلیقه ، تمدن نوین و متناسب سازی محیط های گوناگون مناسب با فرهنگ و شخصیت سَکنه 

تمدنی رو نظر داشته باشید که توی هر محیط یکسری قوانین و رسوم گوناگون وجود داشته باشه و در کل هر محدوده با دیگری متفاوته . به عنوان مثال تو محدوده ای به دلیل عدمِ رعایت قانونی ، اکثریت نسبت به قانونی صحیح که به نفع عمومه جریمه ای سنگین داشته باشن و تویِ همون شهر محیط هایی باشه که قوانین و جریمه هاشون کاملاً متفاوته ‌. نسبت به عقاید و سلیقه هم همینطور که شکلگیری هر محدوده متناسب با فرهنگ ، شخصیت ، عقاید و سلیقه ی اکثریتش ، « مبنی بر تعادل » تنظیم بشه و تو اوضاعی که پرشمار مشکلاتِ گوناگون وجود داره ، اعضاء مجموعه انقدر با هم بخاطر سلیقه در تنش نباشن و همه معطوفِ رشد و سازندگی باشن تا مشکلاتی پرشمار از بین بره و مجموعه از پا درنیاد و « تعادل » که بسیار بسیار مهمه برای همه ایجاد بشه .