با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

بزرگترینِ مشکل ها میان اهالی دین و مخالفان ؛ ریشه مرتبط به مشابهت !

ادیان و مذاهب از گذشته تا به امروز شماری زیاد از انسانهارو به تبعیت و مخالف نسبت به خود واداشته و همیشه این اختلاف عقاید به عنوان اصلی و پررنگ‌ترین مسائل مطرح بوده ولی باورمندم از بزرگترین مشکلات در این بین « وجودِ متشابهاته » چه برای خواننده و پیروان که بسیاری از افکار و باورها و عقایدشون مبنی بر این مطالعات شکل میگیره و چه برای دیگر مراجعان با دلایل گوناگون . 

بنده اگر بخوام در این باب سخن بگم شاید ده ها صفحه بشه ولی از این بین فقط به یک موضوع که مهمترین میدونمش یادآور میشم که تا زمانی که چندین « زبان شناس » عاِلم ، فیلسوف و پژوهشگر و دانشمند گرد هم جمع نشن و نسبت به مطالب دینیِ گوناگون تحقیق و بحث و بررسی نداشته باشند این گره رفع نمیشه بنابراین قضاوت در این خصوص میبایست با نظر بر ثمره ی تأیید و حاصل شده از پی فعالیت ایشان باشه و بسیار باورمندم اون موقعست که ما متوجه میشیم این مشابهات که خوده آیات کتب الاهی به وجودشون تاکید داشتند چه حدود می‌تونه در اصل متفاوت با اونچه که می‌اندیشیم باشه .