با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

همه انسانها به حدودی حکیمو فیلسوفن ، چون میفهمن ولی ضعف چیه ؟

فلسفه که به زبان فارسی حکمت هم میخوننش به معنی فهم هر موضوعیه و مگر میشه انسان بودو نفهمید ، غیر ممکنه بنابراین همه به حدودی فلسفه ی موضوعات رو می‌دونن و خطرناک میشه وقتی تحلیل و بر اون مبنی تصمیم گیری داشته باشند . اگر مهمترین عیبِ تحلیل این نباشه از مهمترینهاست که ما گاهی در مقایسه دچارِ اشتباه میشیم . به عنوان مثال شخصی الگومونه و میگیم اگر اون فلان مقدار غذای مضر برای بدنش استفاده می‌کنه پس ما هم میتونیم فلان اشتباه رو انجام بدیم . بشر بدونه اشتباه نمیتونه باشه ، اشتباه داریم تا اشتباه ، نه قصد قضاوت هست و نه سختگیری ولی این موضوع ساده می‌تونه تو تصمیم‌گیری های بزرگ زندگیمون و پرشمار تصمیماتی اندک که در کنار هم به موضوعی عظیم مبدل میشن تاثیر بسیار بسیار مهمی داشته باشه و سرنوشتمون تغییر کُنه . راه حل کاملاً مشخصه علم و داناییِ بیشتر و دقیقتر که به شناخت مطمئن و صحیحتر منتهی میشه . در تمامی دوران ها هم مراجعِ گمراه کننده بودند و هم مراجعی مطمئن به سببِ رجوع و شناخت و تصمیم گیری صحیح چراکه علم و دانایی و شناخت همواره مهمترینِ عامل به سببِ رستگاری در زندگی بشره .