با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

شرح کوتاه توجه به مناسباته ، بیان ساده هنره ، عمیقنگری اصله !

گاهی لازمه کوتاه بگیمو بنویسیم و گاهی بلند و بلندتر و این متناسب با اوضاعِ ، به عنوان مثال یه شخصی که تو زمینه ای تحصیل می‌کنه حاظره کلی وقت برای مطالعه بزاره ولی اگر تو یه جمعی سخن بگیم و یا اینکه یه بلاگر تازه کار باشیم که سرشناس نباشه و اعتبار چندانی نداشته باشیم لازمه اکثراً کوتاه بگیم . در کل بیانِ ساده ی مسائلی که خیلی هم پیچیده باشه یه هنره بسیار بسیار مهمه و قطعاً لازمه خودمون درک عمیق داشته باشیم و در عین حال با زبانِ عموم اُخت باشیم ولی نگاه عمیق به موضوعات یک اصله مهمه که هرچه بیشتر رعایتش کنیم ، صاحب امتیاز و برتری بیشتری هستیم . به این معنی که لازمه ما وقتی درخصوص یک موضوع نظر میدیم ، تمام جوانب رو عمیقاً درنظر بگیریم ، خیلی مواقع سخن عموم سخنه حقه ولی اگر بتونیم از عموم بیشتر کنکاش کنیم پس تونستیم برتری پیدا کنیم چراکه خیلی مواقع توجه به تمامی جهات بسیار مهم و واجبه .