با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

گذر از بُت عنکبوتی ، عقاید منقضی 

همون‌طور که عقاید ما به اَشکال گوناگون و به واسطه ی ارتباط با دیگران شکل میگیره ، بسیار مهمه بتونیم صحیح و ناصحیح بودنش رو بخصوص نسبت به زمان بسنجیم ! 

دو نکته مطرحه که شناخت نسبت بهشون بسیار مهمه ؛ گاهی ما عقایدمون به طریق ها و از سوی اشخاص و جوانبی الگو گرفته که برامون بسیار سخته تغییرش بدیم چون به اون جوانب و عوامل بسیار باورمندیم و سختیه کار همینجاست ولی موضوع بعدی شاید باعث بشه از این حالت که مثل تارعنکبوت میمونه رها بشیم و درونش گیر نیافتیم ؛ سرشت خلقت و تکامل انسان تو عالم اینطوریه که دائما باید به پیش بره ، کاری که مناسب آینده هست رو الان انجام نده ، کاری که در گذشته مناسب بوده ولی الان صحیح نیست رو هم نباید انجام بده بنابراین اینکه در گذشته عقایدی به هر طریق و از سوی هر جانبو شخص برامون ایجاد شده باشه و متوجه بشیم در حال حاضر دیگه مناسب و درست نیست ، این باعث میشه حساسیتمون نسبت به تغییر عقیدمون از بین بره چراکه دلیل عدم تغییر عقایدمون گاهی باور و اعتماد بسیار زیاد نسبت به اون طریق و جانبیه که بسیار به عاقل و خیرخواه بودنش باور مندیم و زمانی که متوجه میشیم اون عقیده در حینِ صحیح بودن در گذشته ، دیگه مناسبمون نیست این یه نیروی مضاعف به جهت مواجه با خودمون و تغییر عقیدمون میده تا از انجام کار صحیح نه فقط نگران نباشیم بلکه نسبت به انجامش مصمم‌تر باشیم چراکه در حقیقت سرانجام موجب خوشنودی خیرخواهانمون هم میشه ، حتی اگر مخالفت هایی در لحظه باهامون باشه .