با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت 

فوت عزیزان بسیار تلخه و تنها تسکین فکر به اینه که به آرامش میرسن 

یه موضوعاتی هست تو زندگی که مادی نیست و حاظریم هر کاری انجام بدیم تا وجود نداشته باشه مثل جان دادنِ عزیزان و گاهی هر کاری کنیم هیچجوری نمی‌تونیم جلوش رو بگیریم ولی در این حین یه باور می‌تونه خیلی خیلی بهمون کمک کنه و اون اندیشیدن به اینه که اونها قرار نیست جایی بد برن و به آرامش میرسن و بدیهیه که بخش بزرگه دیگه ای از این ناراحتی به خودمون برمیگرده که چرا اون شخص دیگه پیشمون نیستو تنها شدیم ولی بازم باید توجه داشته باشیم که اگر دائم اینو به خودمون القاء و برای خودمون تعریف کنیم که اون شخص جایی بد نمی‌ره و به آرامش میرسه ، خیلی از این اندوه کاسته میشه و قطعاً لازمه که با تکرار و تلقین این باور مستحکمو عمیق در وجودمون جای بگیره .