با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

برای هجوم در برابر هجوم همیشه فرصت هست ولی برای تقویت نه !

اگر بین دوتا شهر و یا جریان اختلافی باشه که غیر قابل حل باشه اغلب برای هجوم در برابر هجوم همیشه فرصت هست ولی تقویت وجودی و بلوغمون می‌تونه خیلی چیزارو تغییر بده و با قدرتی کافی و مناسب دربرابر هراونچه که نادرست و ناعادلانست مواجه داشت و گاهی بسیار به این متوجه میشم که به چه حدود به اهمیت رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور اشاره داشتم ولی موضوع قابل توجه دیگه لازمه ها و اوضاعی هست که میبایست در این راستا فراهم بشه تا اون مهم هرچند قابل ارجحیت باشه برجای آورده بشه بنابراین باز هم در حینِ اشاره به اهمیتِ تقویتِ وجودیِ شخصمون باید به یه مثال یادآور بشم که چقدر اعتبارِ شخصی که صاحبِ حرفه و کسب و کارو درآمده نسبت به شخصی که هرچند نیت و اهداف و داناییِ فراوان داشته باشه ، « در نظر دیگران متفاوته ؟ » پس با تمرکز نسبت به این مهم میشه جایگاهی نافذ تر داشت و یک نکته باقی میمونه که آیا در این مدت زمانه فرضی موجبات شکستی بزرگ و یا بسیار سختر شدن کار فراهم نمیشه ؟! دقیقاً به همین دلیله که بنده پس از سالهایی کوتاه فعالیت به این نتیجه رسیدم که « مناسبترین مواجه » یا مستقیم به سمتِ راه‌اندازیِ بستره رسانه ای مذکور پیش رفتنه که بنده در این صدد هستم و یا همون تقویت شخصیه و از اینکه در طول این مسیر به سببِ ندونستن بسیاری اصول و علوم موجبات گمراهی فراهم بشه و یا راهبردها و فرضیاتو احتمالاتی دیگه وجود داشته باشه و بنده ازش مطلع نباشم باز هم به وجودِ رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور مرتبطش می‌دونم .