رجوع کنندگان به رسانه ها میتونن با متخصصینی که نزدشون ناشناسند در ارتباط باشند

فرض بر اینه که زمانی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور راه‌اندازی و توسعه یافته باشه و متشکل از متخصصین و عموم مردم ، بدیهیه که بسیاری مراجعین می‌خوان در رابطه با مسائلی از جمله مشکلات خانوادگی ، مسائل پزشکی و مواردی دیگه بحث کنند که ناشناس باقی بمونن و حتی پاسخ دهندگان هم که به عنوان متخصص و راهنما فعالیت دارند گاهی می‌خوان ناشناس باشندو به همین سببِ امکانی در رسانه ها مهیا میشه تا به روش هایی بشه از این امکان بهره مند بود .