با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

تشخیص خواسته ها ‌، اهداف و ارزش های مشترک و معطوف بودن نسبت به آن موجب وحدت میان جریانات 

از برجسته ترین ویژگی های خاصِ در میان انسانها متفاوت بودن عقاید ، اهداف و سلایق است هرچند که بسیاری موارد مشترک وجود دارد و هیچ یک از مجموعه های بشری از این قاعده مستثنی نیستند و اما آنگاه که بی اعتمادی ، عدمِ ثبات و عدمِ وحدت و همدلی در میان مجموعه ها ایجاد گردد از مهمترین عواملی که می‌توان به آن واسطه اتحاد و انسجام ایجاد داشت ؛ یافتنِ ارزش ها ، خواسته ها و اهداف واحد و مشترک است که اگر جریانات گوناگون نسبت به این موارد متحد و همراه باشند موجب میشه کلیتِ مجموعه به سمتِ موفقیت هایی مختلف ، توأمِ با استحکام پیشبره ، بسیاری از سوء ها برطرف بشه و قطعاً پرشمار طرح ها و طریق ها هست که مردمان مجموعه در یک مرز و بوم با سلایق و عقاید گوناگون ، استقلال داشته باشند و در کنار هم زندگی کنند و دقیقاً برعکسش اینه که هیچ صلح و سازش و کنار اومدنی در کار نباشه و دائماً جریانات از هم دورتر بشن که بدیهیه هرچند موفقیت هایی جداگانه حاصل بشه ولی در طول مسیر بی ثباتی حاکمه ، اغلبِ اهدافِ دربرگیرنده به جهت تأمین منافع تمام اهالی مجموعه نمیتونن دارایِ وسعت باشند و حرکت در راستایِ رسیدن به اینچونین اهدافی بسیار دشوار و یا غیر ممکن میشه و از همه مهمتر هر لحظه ممکنه مجموعه با انفصال و بروز اختلافات و مشکلات گوناگون مواجه بشه چراکه اون موارد مشترکی که مایه ی وحدت میشه وجود نداره و یا ضعیفه و مثله یک میز میمونه که یا پایه نداشته باشه و یا اتصال پایه هاش محکم نباشه . 

یک نکته ی بسیار مهم رو نباید فراموش کنیم که گاهی لازمه نه فقط به جهت یافتن این مواردِ مشترک تلاش کنیم بلکه لازمه به حدودی معقول خودمون رو نسبت به مواردی صحیح تطبیق بدیم و انتظار مطابقت از دیگران داشته باشیم ، هرچند گاهی بی میل هستیم و آنچونان علاقه مند نباشیم و همون‌طور که سختگیری به دیگران مایه ی گسستگی و پا نگرفتن اتحاد میشه و نمیشه به سمته صلح و سازش پیش رفت ، اینکه هیچ تلاشی به جهتِ اندکی کنار اومدن نداشته باشیم ، قابل تحسین نیست

.