با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

دل شکستگی ، جنگ و مصالحه 

شکستنِ دلِ دیگری حتی اگر ناراحتمون کرده باشه ، هرچند می‌تونه حقی باشه که هیچکی نتونه این حقوق رو ازمون بگیره جزءِ کارهای نیکو و احسن محسوب نمیشه و مثلِ موقعیه که بین دو جانب جنگی درمیگیره و تنها تمرکزشون حمله به همدیگست ، اگرچه بسیاری این حق رو حداقل برای یکی از جوانب قائل میشن ولی برتریهایی والا از برای اونه که صلح رو به نحوی جایگزین کُنه و در خصوص دلشکسن هم اینطوریه ، اگر دلمون رو شکستن و اونقدر قوی و فروتن بودیم که به همون شکل مواجه نکردیم و حتی با رفتاری پسندیده پاسخ دادیم ، باید بیشتر از موقعی که ما هم همون مواجه رو تکرار کردیم به خودمون افتخار کنیم و مجدد لازمه اشاره داشته باشم که هرگز مقصود قضاوت رفتار هایی به سببِ مقابله به مثل نیست ولی از اندیشیدن به رفتارهای دیگر هم نمیشه گذشت .