با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

گفتمان و مباحثه به طریقه ی صحیح کلید جلوگیری از بسیاری سوء ها و نزاع ها است 

چونانکه میانِ افراد و یا جریان هایی مشکلات و اختلافاتی موجود باشد و یا آنهنگام که به جهتِ پیمودن مسیرها و رسیدن به مقاصدی وحدت و همکاریِ چندین جانب لازم باشد ، در بسیاری مواقع سکوتو قضاوتو پیش‌داوری نه تنها مشکلات و اختلافات را حل نمیکند بلکه محتمل است مایه ی ایجادِ سوء ها و باورهای ذهنیه نادرستی که چون مبنایش اشتباه بوده ، دائماً و متکی بر آن مبنا وسعت یابد گردد و دقیقاً بالعکسش گفتمان البته به طریقه ای صحیح و در بستری مناسب است که در بین جمع های خودمانی معمولاً وجود افرادی به اصلاح ریش‌سفید و در مواردی که مجموعه های بزرگتر بشری را دربرگیرد طریقه هایی از جمله راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور است است کلیت و شاکله ی مجموعه را به این سوی سوق میدهد .

یک ساختمون رو در نظر بگیریم که ستونها و دیوارهاش با هم به شکلی عمود و هم مقارن متصل و بنا نمیشه ، دائماً هر یک از جانب ها بر اساس یک محاسبه و اندازه ساخته میشه و بدیهیه که اسکلت و دیوارهای ساختمان تا حدودی بیشتر نمیتونه بلند باشه و چون استحکام نداره یه باد و یا طوفان می‌تونه ویرانش کُنه و این دقیقاً مثل پیش‌داوری و قضاوت‌هاییه که به دلیلِ عدمِ گفتمان اطبینانی نسبت به صحتش نیست و حالا اگر این گفتمان ها به طریقه و به شکلی ناصحیح و در بستری ناصحیح باشه هم مثله ساختمونیه که مهندس و یا پیمانکارش به اشتباه اون سازه رو بسازه و مبنی بر پرشمار دلایل از جمله حضور مجربین و متخصصینِ در زمینه های گوناگون و به دلیل وحدت و توانی که از این پی ایجاد میشه ، رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور رو میشه موضوعی مهم و راهگشا در سطح وسیع دید و نباید فراموش کنیم که هرحدود وسعتِ این رسانه ها و تاثیراتش بیشتر باشه و شماری بیشتر از اعضاء مجموعه رو دربربگیره ، مشکلاتی جزئی که اغلب ازشون غافلیم و نهانیه که در کنار هم به مشکلاتو موانع و گره های بزرگ مبدل میشه هم رفع بشه بنابراین فقط نباید راه‌اندازی این رسانه و روشهارو به جهتِ حل مشکلاتی بزرگو برجسته بدونیم و البته که برای جمع های خویشاوندی هم به همین شکله و نه تنها لازمه به اهمیت گفتمانی صحیح با حضور افرادِ با تجربه به عنوان موضوعی مهم نگاه کنیم بلکه فقط حل و رفع مشکلات بزرگ نیستند که لازم به رعایت این شیوه داره و در رابطه با موضوعاتی کوچک هم میشه به این شیوه عمل کرد .