با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

دو راهبرد مهم در هنگام جنگ برای بی طرفان و جانبداران

گاهی تو سرزمینی جنگی بوجود میاد همون‌طور که هم‌اکنون شاهدِ وقوعش هستیم ؛ تفاوتی نداره که بی طرف باشیم ، حتی با یکی از جوانب و یا هردو مخالف باشیم ، پیروی از دو اصلِ بسیار مهمه که لازمش نگاه ملی به جهت محافظت و دوست داشتنِ همنوعه و چونانکه این نگرش را بر وجود خویش غالب و پذیرفته باشیم ، بنده این دو مهم را به عنوان دو راهبرد یادآور میشم . ابتدا اینکه از افرادی در پیرامون خودمون دفاع کنیم چراکه بدیهیه مواقعی که تو محیطی جنگ بوجود میاد ، مثلِ انفجاره بمبیه که ترکشهاش به هر سمت ممکنه پراکنده بشه و این حفاظت ما از اطرافیان مثل یه لایه ی دفاعی عمل می‌کنه . نکته ی بعدی در رابطه با اینه که تو این اوضاع نسبت به چه هدفی استوار باشیم و همون‌طور که در مطالب گذشته یادآور شد عملکرد های ما چونانکه بر مبنای اصولی و به سمته اهدافی باشه هم موجب توانمندی و استقلال برامون میشه و هم نهایتاً برامون امکانات ، اعتبار و دارایی هایی فراهم میشه تا به اهدافی بسیار مهم از جمله راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور دستیابی پیدا کنیم . بنابراین همون‌طور که در طول انتشار مطالب نکاتی مهم به جهت تصمیماتی صحیح متناسب با اوضاع ارائه شده ، در این اوضاع هم پیروی از همون اصول و پیشرفت بر مبنای همون راهبردها و توجه به اهمیت راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور موجب میشه تا درگیرِ جریاناتی که گاهاً برامون ناصحیح و نامتناسبه نباشیم و از از مسیر خارج نشیم .

چونانکه به استدلالِ چراییِ صحیح بودن ایندو راهبرد یادآور گردد ؛ موردِ اول که بعید است به استدلال حاجتمند باشه و دفاع از همنوع در هنگام شرایط نامساعد بدیهیست ولی اینکه چرا راهبرد دوم هم مثل یک لایه ی امن برامون محسوب میشه ؟ جنگ مثل یک گردآب میمونه که تمام اونچه که بهش مرتبط و نزدیک باشه رو تحت تأثیر قرار میده و برایِ سوا بودنِ ازش چون بر پایه ی راهبردهای مذکور بر سوی اهدافی صحیح پیشبریم مثل استوار بودن بر ستونی در اوضاعی متلاطمه و باورمندم مسیری که به هدف راه‌اندازی رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور ، بر مبنای راهبردهای مذکور پیموده میشه از مستحکمترین موارد محسوب میشه .