با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

زمان بندی اگر صحیح نباشد ، هدف ‌و راهبرد صحیح توأم با تلاش به جهت رسیدن به مقصد بی نتیجه است 

خیلی مواقع هست که ما اهدافی صحیح رو میابیم و چون بیشتر پیگیر میشیم متوجه میشیم که اگر از طریق و راهبردها های صحیح پیروی نکنیم نمی‌تونیم به هدف برسیم ، بنابراین جویای شیوه های متناسب شده و درمیابیم ولی اگر تمام این موارد همراهِ عزم و تلاشمون انجام بشه ولی زمان بندی و برنامه ریزیمون صحیح و متناسب نباشه احتمالِ موفقیت پنجاه پنجاهه بنابراین شناخت نسبت به صحت اهداف ، طریق ها و راهبردها به منظورِ پیمودن مسیر همون اندازه مهمه که زمان بندی و برنامه ریزی در این خصوص . 

لازم به ذکر است که شناخت و درک دقیق و عمیق از اهداف ، روش ها ، شرایط و اوضاع و بخصوص بررسی‌ِ وضعیتِ اعضاء و جوانبی که قصد پیمودن مسیر با ایشان و مسیر و اهداف به ایشان مرتبط و یا منتهی میگردد بسیار مهم است .