با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

کلید سلطه ، تمرکز و دقت هنگام دانش و مهارت آموزی

شکی نیست که کثیری از دانایی هایمان به واسطه ی مطالعه و گوش‌دادن حاصل میشه ، همون‌طور که مهارتهای رفتاریمان به واسطه ی تجربیاتِ یَدی و ممارست ولی چی باعث میشه که ما قوه ی تمرکزمون رو تقویت کنیم ، بتونیم هم خوب حفظ کنیمو مفاهیم یادمون بمونه و افزوده بر این پاداشی مهم که ادراکِ هم بهمون اعطاء بشه ؛ گاه ما « از طریق شنیدار » ، گاه « با مطالعه » و گاه « به واسطه ی تفکرات درونی » مفاهیمی رو استنباط کرده و می آموزیم و اگر توجه داشته باشیم اغلب اونچه که به واسطه ی تفکرات درونی استنباط و نتیجه گیری و در حافظمون ایجاد شده دوامی بیشتر داره ، سپس از طریق مطالعه ی نوشتار و نهایتاً از طریق شنیدنِ گفتار ، بنابراین اگر ما دو موردِ مزبور را از فیلترِ تفکرات درونی بگزرانیم ، نفوذ و ماندگاری اش در حافظه و یادمان بیشتر میشود و فارغ از این چونانکه به جهتِ درکِ عمیق‌تر ، اندیشه و تخیلِ بیشتر لازم است ، مفهوم مطالب نیز برایمان روشنتر میگردد و اما در این باب یک نکته ی مهم دیگر نه فقط حائز اهمیت بلکه بسیار لازم مطرح است ، دقتی که از سلطه ی درونی و البته تمرین و استمرار سرچشمه میگیرد . درنظر بگیریم می‌خوایم یه نَفَس عمیق بکشیم و نه مثل دیگر دمو بازدم ها که به شکل ناخودآگاه باشه ، بلکه به شکلی کاملاً مسلط ، پس در ابتدا به وجود خودمون غالب میشیم و گویی با غلبه بر تمامِ وجودمون نفسمون رو به داخل و سپس بیرون میدیم ، تمرکز و دقت هنگام مطالعه ، گوش‌دادن و حتی اندیشیدن هم به همین شکله که ما معطوفش میشیم و فقط مثلِ دمو باز دمی متداول و ناخودآگاه نیست و به نَفس کشیدن و اونچه که در ذهنون مرور میشه غالب میشیمو انگار نَفسمون بدست خودمون و کاملاً تحت کنترل و سلطه ی خودمون در میاد . قطعاً اگر عادت نداشته باشیم و وجودمون اُخت و به جهت تمرکز پرورانده نشده باشه به رعایت این اصول در حین « تمرین و تنها استمرار » نیاز داره ولیکن عواملی پرشمار از بیماری های روانی و جسمی ، عادات مرتبط به خواب و رژیم غذایی هم بسیار مهمه و دقیقاً در رابطه با کسب مهارت‌های یدی هم به همین شکله که گاهی ما به اصلاح حواسمون به انجام کاری که در خصوصش آموزش میبینیم نیست ولی گاهی تمام ذهن و جسممون به جهت انجام اون فعالیت متوجه و معطوفه تا صحیح تعلیم ببینیم . نباید فراموش کنیم که هم به جهت ادراکی روانتر و هم به جهت کسب هر نوع مهارت ، استعدادمون هم نقش مهمی داره به عنوان مثال موضوعی رو خوب میفهمیم و کاری رو زود یادمیگریم و موردی دیگه رو نه ، با این حال رعایت اصول مشترکه و گاهی برای شکوفایی استعداد به تمرین نیازه .