با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

برخی فعالیت ها مناسب ولی اندکی ملوث است

اینکه دائماً به جهت انجام فعالیت های گوناگون و در رفتارهامون سعی داریم با دقت و سنجیدگی عمل کنیم و از کوچکترین خطا و اشتباه بپرهیزیم کاملاً درسته و هرگز نباید این قوه و اصل رو نادیده بگیریم و یا سهل انگاری داشته باشیم و به خطا و اشتباه پی در پی بیشترو بیشتر گرویده بشیم ولی از جهتی هم نباید نوعی حساسیتِ بیش از حد و وسواس رفتاری که در حقیقت مانع پیشرفت میشه رو داشته باشیم و گاهی فعالیت ها و یا رفتارمون بدون اندکی اشتباه و گژی مُیسر نیستو غیر قابل اجتنابه ، قطعاً تلاش برای رفعِ هر حدود از اشتباه لازمه ولی به عنوان مثال گاهی در مواجه با دیگران خشم گین میشیم و خشم گین شدن اشتباهه و چون بوجود اومده ، هرقدر هم ازش اجتناب بشه ، ممکنه باز هم پیش بیاد آیا میشه برای همیشه اون محیط رو به عنوان خانواده و یا محل کاری ترک کنیم ؟ یا مثالی دیگه این که یه نوع محصول تولید میکنیم و اشکالی بسیار کوچیک درونش هستو امکانات لازم به جهت رفعش رو نداریم و لازمه فعالیتمون ادامه پیدا کنه تا اون تجهیزات رو فراهم کنیم و سپس همون اشکال کوچیک هم رفع بشه و آیا درسته بخاطر اون عیب و یا نقص کوچیک بالکل فعالیتمون رو متوقف کنیم ؟ 

اینها کلیه و لازمه این کلیت رو درنظر بگیریم و موضوعات گوناگون رو بر این مبنا قیاس کنیم تا پس از اینکه صحیح و یا اشتباه بودنِ فعالیتمون رو متوجه بشیم ، بسنجیم تا دچارِ حساسیتی غیر معقول نشیم .