1. افکار موازیِ آزار دهنده و موهوم زا ، عجایب دیدگان enlightened
 2. اندیشیدن و استنباطات درونی و مهارت و ایمن شدن نسبت به خطاها - هرچی تو فکرمون میاد رو نگیم ، باورمون نشه و عمل نکنیم enlightened
 3. اهمیت تعامل ، همکاری و ارتباط های کوچک و بزرگ با اشخاص ، مجموعه ها و کشورهای دیگر
 4. گاهی میبایست بخش رهبر و مدبر ذهنمون رو متوقف و متمرکز و معطوف نقاط تداعی شده باشیم
 5. اهمیت برنامه ریزی های حرفه ای و مطمئن و محدود به خویشتن - کشف استعداد ها و نبوغ وابسته به پیشرفتن بر مبنای برنامه ریزی صحیح و شناسایی اهداف مقطعی
 6. تفاوت حجاب و محجوبیت و پوشش و حفاظت از هم نوعان - اهمیت پوشش در آسایش خویشتن ، فرهنگ‌سازی و ایجاد امنیت و دفاع در برابر نااهلان و آزادی
 7. اشتباه والدین در خصوص ازدواج پسران و دختران
 8. نسبت به چراییِ کارایی که انجام میدیم و نتیجه ی فعالیت هامون فکر کنیم
 9. عادت وجود بر اندیشه و یا کار و یا بطالت هردوenlightened
 10. شخصیت افراد در مجموعه های در حال تمدنسازی و انقلابی
 11. کنترل هیجانات و عشق به جهت هنگام جنگ و تأمل بر ثمرات سازندگی
 12. تدبیر و عبور از تکرار تجربیات ؛ طریق اندیشه ، هوش مصنوعی
 13. قهرمانان ، اسطوره ها و معصومان میروند ولی در قلوب نمی‌میرند 🌹 
 14. هالووین 🎃
 15. موانع برای صاحبان ایده ها و اختلال با جریاناتِ جاری غالب
 16. خودخواهی و غرور نهانی و درونی
 17. خطرات پیشرو و از زمان خود جلوتر بودن
 18. فرشتگان و انسان‌ها
 19. الهام از کتُب ناقلِ محکمات و تماثیلِ بیانگر اصول خلقت و ساختارسازی و نهاد خداوندگار
 20. حفظ وحدت الزامی و ارجح !
 21. جنگی میان ده ته ، مشکل یک تن بی جانب و بی طرف
 22. محبت فراوان گاه همچون تازیانه ای از جنس طناب دار است
 23. اغلب خودمون با شخصیتمون باعث میشیم چطور باهامون رفتار بشه
 24. همه از ابتدا نخبه ، نابغه و شخصیت برجسته نبودن ولی اگر دریافتیم به چه جهت در تلاش باشیم ؟
 25. تعلیم دادن در مسیر بلوغ ، برتریو کمال بسیار مهمه !
 26. توانمندیمون بجای انتقام ، به جهت جلوگیری از تکرار واقعه عرض و صرف بشه ، اگر نشدنی باشد چه ؟
 27. هوش مصنوعی ، زمان ، دسترسی مستقیم به محتوایات مد نظر ؛ طرح تعریف چکیده ی کتاب ها و یافتن مقالات و مطالب گوناگون در حوزه ای مختص
 28. دفاع از شاکله ی خالص طرح ها در برابر متشابهات و الگو گیری های ناقص
 29. وفاداری ارزشمندترینِ صفات انسان و شایستگی به سببِ وفادار بودن
 30. تنها فعال بودن به جهت موفقیت مطرح نیست ، کُندی میتواند موجب عدمِ موفقیت گردد !
 31. برابری جنسیتی با عدالت جنسیتی متفاوت است
 32. اگر احساس میکنید زیاد در معرض نزاع و عصبانیتون رو نمیتونید کنترل کنید ! ،،، 🥋🐕
 33. کلمات ناامید با سالک
 34. سرور به سببِ مغلوب شدن و اندوه به سببِ پیروزی !
 35. اعتماد و اتکاء بر والدین و ولیان 
 36. عادت به استراتژیِ پیشروی به واسطه ی رهب ، نافذترین عامل موثر بر انسان به واسطه ی القاء دانایی است
 37. چرا آنسان ها بچه دار میشن ؟!👪
 38. دستبازیچگی و عادت به بازی با کلمات متکی بر تماثیل و مشابهات
 39. ابتدا میبایست خویشتن را قوی ساخت تا در برابر بدیها مواجه گردید
 40. خودکشی ، سرنوشت ، کشتی و توفانِ در راه 🚧 ( محتوای این مطلب ناملایم است )
 41. اگر احساس میکنیم هوشمون پایینه ، مطمئناً استعداد خودمون رو نیافتیم
 42. اجازه ندید جای عشقتان را عوض کنند - فتح سیارات گوناگون با یاران
 43. ناراحتی عموم منجر به جنبش تحول خواهی میگردد ، موقع پاداش و یا قضاوت تنها یک جانب را انجام دهنده ی تمام وقایع ندانید
 44. ناجیان و قهرمانان عموم چطور حمایت می‌شوند ؟ اهمیت این موضوع چه حدود است ؟ ( حکمت )
 45. ناجیان و قهرمانان عموم چطور حمایت می‌شوند ؟ اهمیت این موضوع چه حدود است ؟
 46. مقوله ی همزادپنداری بجای شخصیت های گوناگون
 47. هیچ کاری انجام ندادن بهتر از مواجه ای است که نسبت به صحیح و یا ناصحیح بودنش اطبینانی نباشد
 48. تعریف و تنظیم واژه نامه ها مبتنی بر نظر افراد بدون تخصص ، آیا صحیح است ؟
 49. پروردگار چقدر اسم داره ، یَهوه ، رب ، خدا ، خداوند و ... 🚧( خواندن این مطلب محتمل است عقایدتان را بسیار تحت تأثیر قرار دهد )🚧