با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

موانع برای صاحبان ایده ها و اختلال با جریاناتِ جاری غالب 

از اونجایی که مدتیه در کشورمون بسیاری بحثا درباره ی واردات و عدم حمایت به اون حدودی که بایدو شاید از صنعتگران وجود نداره ، این موضوع را با مثالی در این باب بیان میکنم .

گروه و یا شخصی رو در نظر بگیریم که صاحبِ طرح ساخت ماشینیه و حتی یک نمونه از اون ماشین رو هم ساخته ولی اون ماشین وارد میشه و به هر جهت از محصول این فرد استقبال نمیشه .

بنده نظرم را در رابطه با اینکه واردات صحیح است یا نه ، تعادل و راهبرد لازم است یا نه بیان نمینمایم و به وارد کننده خطابی ندارم ولی به صاحبان ایده و تولید کنندگان یک استراتژی مهم رو توصیه دارم ؛ در اینچونین اوضاعی نباید محدود و معطوف به فکر فراگیری محصولمون باشیم ، تمام انرژی و توانمون رو نباید صرف این کنیم که اون محصول به شکلی ملی دربیاد ، بلکه طوری برنامه ریزی کنیم که ایده و یا محصول تولید شدمون که به شکل نمونه موجوده به ورثه ی تولید ، هرچند در سطح تعداد محدود در بیاد ، براش متقاضی و مشتری پیدا کنیم و طی کردن تمام این مراحل مارو به بلوغ و تکاملی الزامی میرسونه ، مدیریت و اداره ی کارگاه ، رفع عیب و نقص های محصول از جمله مواردی که در طول این تکامل برامون ثمر میاد و فارغ از این ، چونانکه زمانی موافقتی نسبت به تولید انبوه ما باشه ، میتونیم همون مجموعه ی کوچیک با توان تولید اندک ولی استاندارد رو گسترش و تکثیر داشت و به جهت حضور در جایگاه های بزرگ نقص مدیریتی در خصوص اداره ی مجموعه ی وسیع نداشته باشیم . 

این تنها یک مثال در باب صنعت و وارداته ولی در تمام زمینه های دیگر اینچونین نمونه ها موجود است و نباید فراموش کنیم که طبیعت انقلاب و خلق تمدن های نوین اینچونین است و جریانات غالب همواره به شکل آگاهانه و یا ناخودآگاه مانع و یا بی اعتناء بر جریانات نوین هستند ، عموم نیز نقره را در دست خویش به آنچه هرچند طلا و الماس و نزد ایشان مهیا نباشد ترجیح میدهند و بدین جهت ما تنها به عنوان شخصی که طراح و خالق یک محصول جدیده نباید خودمون رو موظف بدونیم بلکه راهبرد و استراتژی های ما تا زمانی که محصول و طرح هامون به موفقیت کامل و بهره‌مندی مردمان منتهی میشه باید کفایت کنه . نباید فراموش کنیم که مقابله با جریانات غالب و جاری که نسبت به شخص ما بسیار عظیم هستند ، خیلی مواقع می‌تونه بالکل پروژه ی مارو با شکست مواجه کنه .