با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

خودخواهی و غرور نهانی و درونی

خیلی از ما انسانها ادعا میکنیم که تکبر و غرور نداریم ، خودخواه نیستیمو عزیزانمون رو بیشتر از خودمون دوست داریم ، گاهی ، برای افرادی این صادقه ولی گاهی به نقطه ای میرسیم که با خودمون طرف میشیم و به غرور ، خودخواهی و تکبر درونیِ خودمون که گاهی ازش ناآگاه و بهش بی توجهیم غافلیم