اغلب خودمون با شخصیتمون باعث میشیم چطور باهامون رفتار بشه 

خیلی مواقع هست در حین خوب بودن ، باهامون مواجه ای عادلانه نمیشه ولی در کل شخصیت ما از هر لحاظ موجب میشه چطور باهامون رفتار بشه

.