با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

همه از ابتدا نخبه ، نابغه و شخصیت برجسته نبودن ولی اگر دریافتیم به چه جهت در تلاش باشیم ؟ 

همه از ابتدا نخبه نبودن ، حتی از اینکه پس شکوفایی و پرورش استعدادشون به چه شخصیتی با چه حدود از دانایی و توانایی تبدیل میشن نیز مطلع نبودن . و چونانکه دریافتیم صاحب استعداد هستیم لازمه به دو اصل بسیار مهم توجه داشته باشیم . « دانایی » و « کسب و کار » ؛ اغلب در مسیر سازندگی و آبادانی و رفع کمبودها ، موانع ، بلایا ، معضلات ، مشکلات و اَمراضو بیماری های مختلف . پس مادامی که در قالبِ تخصص ها و حرفه هایِ گوناگون پیش میریم ، این دو رکنی اصلی است که اگر بر آن استوار باشیم استعداد هایمان شکوفا شده ، پرورش میابد و « مسیر به سوی اهداف درست و متناسب گوناگون ، صحیح پیش میرود » و آسایشو رفاه را برای خودمان و دیگران به ارمغان می آورد .