با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

متن صوتی به زودی منتشر میگردد

صنعت تجارت بازرگانی و اقتصاد ؛

« شبکه ی ارائه و عرضه ی محصول »
ایجاد شبکه ای که آنرا به موتور های جستجوگر گوگل میتوان تشبیه داشت با اینکه فقط مختصِ فعالیت در زمینه های اقتصادی می باشد و البته یکی از خاصیت های بسیار مهمش این است که غیر از اینکه همانندِ نمایشگاهی آنلاین و دائمی بستر را برای فعالیت های آزاد اقتصادی و بخصوص ارائه و تبلیغِ محصولات فراهم می آورد ، به واسطه ی حضور افراد خبره و متخصص میتوان شناختی صحیح نسبت به کارایی و کیفیت و اصالتِ محصولات داشت بنابراین این شناخت و اطبینانِ حاصل شده و فارغ از این خاصیت ها و مزیت های رقابتی که از طریق ایجادِ این سامانه ی واحدِ مبادلاتِ خرد و کلانِ اقتصادی ایجاد میشود به سببِ اعتبار و اعتمادی که نزد کاربران ایجاد می‌شود اینان همه موجب افزایش چشمگیرِ داد و ستد ها ، آن هم به شیوه هایی بسیار آسانتر و منظم و سریعترکه قطعاً از مهمترین ثمراتش ایجاد رفاه است

« مواجه نسبت به تورم با توسعه و گسترش جریانات اقتصادی آزاد و خصوصی »
مواجه نسبت به تورم به واسطه ی توسعه و گسترش و ایجاد بستر برای فعالیت های عموم در زمینه هایِ گوناگونِ صنعتی و تجاری و بازرگانی که به منظورِ ایجادِ امکان بهره‌مندیِ های هرچه فراوانتر و آسانتر از کالاها و خدماتِ با کیفیتتر برای اکثریتِ هرچه بیشتر و به اصلاح تراز شدنِ بازار ، از پیِ افزایش شمارِ هرچه بیشترِ مشارکت ها و بخصوص فعالیت هایِ فعالانِ مستقل و خصوصی در این حوضه ، موجب ایجاد رقابتی که به نفع عمومیت و مسببِ رفاه و آسایش عمومی است ، توأمِ با سیطره و توانمندی شایستگان که با رقابت های متداولشان تحکیمو تثبیتش میدارند منتهی میگردد
 به بیان عامیانه ؛ قصد است تورم را با ایجادِ رقابت و فعالیت های اقتصادی و با پیشرفت و توسعه ی فعالیت ها در زمینه های صنعتی و تجاری مهار داشت که لازمه ی آن فراهم بودنِ بستر ، امکانات و دارایی هایی است که از طریق سامانه ها و با شناخت یکدیگر میتوان این کمبود ها و لازمه هایِ فعالیت افراد و گروه های گوناگون برطرف گردد و پرشمار از شایستگانی از جمله افرادی که صاحبِ تخصص ، حرفه و مهارت ها و ایده و دارایی هایی هستند تسهیل گردند  

 « شیوه ی ایجاد انگیزه »
ایجاد انگیزه قطعاً یکی از مهمترین و نیکترینِ روش های موثر است که موجب شروع و یا توسعه و گسترش فعالیت های صنعتی و تجاری و منجر به رشد و تقویت مجموعه در زمینه های اقتصادی میگردد که نیازمندش تبلیغ و تحریض نسبت به مواردی است که از جمله مهمترین هایش را ثمرات و فوایدِ حاصل شده از پی آن فعالیت ها میدانم بنابراین زمانی که مشخص میشود از پیِ چه فعالیتی ، در چه بستری و به چه طریقه ای ، چه حاصل میگردد والبته فراهم بودن بستر و لازمه هاو امکانات و اعتباراتی که با وجودِ سامانه ها میتوان فراهمش داشت ، آنگاه که اینان قابل باور و شدنی بنظر میرسد ، آنچونان قدرتمندانه و ماندگار وجودمان را تحت تاثیر قرار میدهد که متوقف ساختنش را بسیار بعید میدانم بنابراین مجموعه خود به خود به سمتِ پیشرفت و توسعه ی هرچه بیشتر پیش میرود و همه خود را موظف و مسئول و ملزم میدانند           

« رفع گره ی اعتبار سازی »
یکی از مهمترین مواردی که در حوضه اقتصاد موجب تورم ، رکود و گره ای بسیار مهم محسوب میگردد عدم اعتبار و اعتماد از سوی جوانب بر یکدیگر است که اغلب راهگشایی نسبت به این موضوع به مباحثی فراتر از اقتصاد نیز بازمیگردد که از باور بنده وجود سامانه ها و ایجاد اعتباراتی که از پیِ فعالیتِ اعضاء فعال ایجاد میگردد میتواند گره گشای این مشکل بزرگ باشد

« بانک دانش و مهارت »
 بدیهی است که فعالیت های صنعتی و تجاری ، همراه است با کشف و خلق ‌و پیداشِ فنون و تکنیک ها و ثمرات علمی نوین و متنوع و چونانکه مجموعه ی این دارایی های شناختی نزدِ مرجعی همانند بانک قرار بگیرد نه تنها فعالان و اعضاء از این امکانات بهره‌مند میگردند که در واقع مزیتِ بسیار مهم برای مجموعه محسوب میشود و اعضاء صاحبِ شناخت و خلاقیت و مهارت ها برایشان اعتبارات و امتیازاتی فراوان و گوناگون از پیِ هر یک از این دارایی های شناختی و توانایی ها است بلکه از پی طبقه بندی به منظورِ دسترسی و تلفیق این علوم و تکنیک ها به سببِ خلقیات نوین ، ثمراتی بسیار ارزشمند حاصل میگردد که موجب تقویت و پیشرفت سریع و وسیع و افزایش سطوح شناختیِ مجموعه در تمامِ زمینه ها میگردد .  
به بیان عامیانه این مرجع شناختی را میتوان به بانک تشبیه داشت که برای راه‌اندازی کسب و کار و فعالیت های صنعتی و تجاریِ کوچک و بزرگ و یا پیشرفت فعالیت های گوناگون میتوان به این بانک مراجعه داشت فارق از این به واسطه ی این بانک و اعضاء فعال سامانه ها علومی نوین با سطوح بالا و با سرعتی قابل توجه خلق و در اختیار عموم قرار میگیرد که قطعاً موجب افزایش سطوح کیفیتی نیز میشود  

« سیستم نظارتی گسترده به واسطه ی سامانه ها و ایجاد رقابت »
 به واسطه ی سامانه ها میتوان سیستم نظارتی بسیار کاربردی و گسترده ای را فراهم داشت که بسیاری از این نظارت ها به واسطه ی عموم و از طریق شبکه ی این جریان و تجهیزات و نرام افزارهایی ساده انجام میشود . به این طریق میتوان نسبت به کیفیت کالاها و خدمات نظارت داشت و یا نسبت به برترین و مناسب ترین مراکزِ ارائه دهنده ی خدمات آشنا گردید . در نظر داشته باشید برای تعمیرِ وسیله و یا خودرو بدنبال برترین تعمیرگاه  ‌باشیم که میتوانیم برترین ها را پیرامونِ خودمان بیابیم و یا بدنبال ارزان و با کیفیت ترینِ کالاها هستیم و یا گاهی رفتار کارفرما با اعضاءِ مجموعه نا مناسب است و در کل نسبت به هر موضوع که با نظارت گسترده و پیگیری نسبت به آن ، میتونیم به راحتی مشکل را از طریقِ شبکه های مختصِ این جریان برطرف سازیم

 « سهام سازی های کوچک و پیشرفت مجموعه »
 بسیاری طریق های نوین به منظور پیشرفت در زمینه های اقتصادی در نظر گرفته شده که یکی از موارد آن سهام سازی های مستقل و کوچک است . مثال افرادی بسیار ماهر صاحب فروشگاه یا کارگاه تولیدی کوچکی هستند و ایده ها و خلاقیت هایی دارند و یا می‌خواهند فعالیتشان را توسعه دهند که تمامِ اینان لازم به حمایت های مالی و اعتباری دارد و از طریقِ راه اندازیِ شبکه ی این جریان میتوانیم با ایشان آشنا شویم و سرمایه ها و دارایی های کوچک خود را برای توسعه ی کسب و کار ایشان صرف کنیم و خود هم صاحب سود و مزیت های بسیاری باشیم و یا گاهی خود قصدِ شروعِ یک فعالیت با ایده ای نوین و یا توسعه ی کسب و کارِ خویش را داریم که میتوانیم از این طریق به راحتی سهام سازی های معتبری انجام دهیم و سرمایه های دیگران را جذب کنیم که قطعاً منجر به پیشرفتِ مجموعه نیز میگردد و یادآور میشوم که این فعالیت ها چونانکه در سطوح گسترده رواج یابد برای مجموعه بسیار موثر و مفید واقع میگردد ‌که از باور بنده همین مساعدت و ساماندهیِ پرشمار کسب و کارها و حمایت از ایده های گوناگون و نوین ، با بکارگیری از سرمایه های کوچکِ پرشمار است که منجر به رشدِ و رفاه اجتماعی میگردد

  دستمزد درصدی و حقوق و مزایا و جایگاه به حدودِ شایستگی » »
 همانا در مطالب گذشته بر اصولی مبنایی یادآور گردید ، در این ساختار نیز رعایت تعیین دستمزد بر مبنای درصد و نه محدود به حقوق ثابت که موجب ایجاد رقابت میان اعضاء میگردد بسیار مهم است و منظور فقط دستمزدِ مالی نیست بلکه در عوضِ فعالیت های برترِ شخص ، حقوق و جایگاه هایی به حدودِ شایستگی اش به هر منظور برایش فراهم باشد که موجبِ ایجادِ انگیزه و پیشرفت میگردد  

 « ارزش گذاری گردشی توسط اعضا و بخصوص متخصصین برای محصولات متناسب محیط های گوناگون »
 یکی از موارد دیگر نیز ارزش گذاری محصول به شیوه ای است که اعضا و متخصصین دائماً نسبت به مشخص شدنِ ارزشِ هر نوع کالا و خدمات ، متناسب محیط ، تصمیم گیرنده هستند به عنوان مثال در چه محیطی ، چه محصولی و حتی برای چه شخصی چه قیمتی داشته باشد ، بنابراین اگر به کالا یا خدماتی بیشتر نیاز باشه اون محصول فراوانتر و به شکلِ ارزانتر عرضه میشه و افراد و مجموعه هایی که در راستایِ فراهم و افزونیِ آن محصولاتِ پراهمیت تر فعالیت داشته باشند هم به دلیلِ افزایشِ تقاضا درآمد بیشتری دارند و هم حمایت هایی لازم از ایشان انجام میشود     

 « تبلیغ و ارائه ی و توضیع محصول های مجموعه های نوپا و غیر پیشرفته به واسطه ی شبکه ی ارتباطی و تایید از سوی اعضاء خبره »
 یکی از مهمترین مواردی که موجب میشود بسیاری از کسب و کارها موفق نباشد یا موفقیتش چشمگیر و وسیع نباشد به محدودیت تبلیغ و ارائه و عرضه ی محصول در محیط های پرشمار و عدمِ آشناییِ هرچه بیشتر از مردمان و کمبودنِ تقاضا نسبت به آن کالاها و خدمات بازمیگردد که چرخه ی تولید و فعالیت را محدود یا متوقف میسازد و بنابراین از طریق شبکه های این جریان محصولات به راحتی ارائه میگردند و فارغ از آن به واسطه ی حضور اعضاء فعال و خبره و معتبر که نقششان بسیار مهم است که به این ترتیت برای عموم نسبت به فواید و مزیت های کالاها و خدمات اطبینان حاصل میشود ، می‌توان مشکلِ کمبود تقاضا را برطرف ساخت . به بیان عامیانه تر میتوان گفت ما گاهی ارائه دهنده ی کالا و خدماتی هستیم که اگر برای آن مصرف کننده و متقاضی نباشد یا ورشکسته میشویم یا موفقیت و پیشرفتمان اندک است و جدا از اینکه از این طریق به راحتی میتوانیم نسبت به محصولاتمان تبلیغ داشته باشیم ، تأیید از سوی متخصصان باعث جلب اعتمادِ هرچه بیشتر میگردد و همانا نظر فعالان اقتصادی نسبت به فعالیت در رابطه با محصولاتمان بیشتر میشود ، تقاضا نیز نسبت به آن افزایش میابد که موجب پیشرفت و توسعه ی روند تولیدات و فعالیتهایمان و منجر به موفقیت های پی در پی برایمان میشود

« حقوق و امتیازات به اَشکال غیر مالی »
اخذِ امتیازات و حقوقی که فقط به شکلِ ارزش پولی نباشد و به عنوان مثال فردی بازاریابی بسیار لایق است که با شناخت و سلیقه اش برترین و مناسبترین محصولات را میشناسد و از این طریق برای وی امتیازاتی میباشد تا بتواند با شهر ها و کشور های دیگر داد و ستد داشته باشد که افزایشِ اینان در کنار هم فواید بسیاری برای مجموعه دارد و این تنها یک مثال و نمونه از محاسنی است که میتوان به واسطه ی خلق این نوع امتیازات از آن بهره‌مند گردید

 « ساختار رقابتی بدون آسیب »
رقابتِ آزاد در زمینه ی اقتصادی بسیار مهم است و موجب پیشرفت و رفاه میگردد ولی همین رقابت بسیار محتمل است منجر به ضرر برای دیگر مجموعه ها و جریان ها و یا ورشکستگیِ ایشان گردد که این موضوع در اندازه ی های بسیار بسیار کوچک هم که باشد و بنظر مهم نرسد میبایست توجه داشت که در کنارِ هم قرار گرفتنِ پرشمارِ اینان و چونانکه در مجموعه  گسترش میابد به چه حدود برای مجموعه مخرب است و اغلب دلیل اینکه بسیاری آگاهانه و یا ناخودآگاه گرفتارِ این چرخه ی ناهنجاری میشوند را عدم وجود بسترهایی مساعدت و عدمِ وجودِ بستر هایی بَر مبنایِ ساختارها و طریق هایِ نوین و پیشرفته و متناسبِ وضع که دائماً میابیست ایجاد گردد میدانم و البته مشکلات و سختی هایی فراوان بنظر شخص بشخصمان به سببِ جاری گردیدن بر این طریق ها میرسد و قطعاً با وجودِ اوضاعی سخت و پیچیده غیر ممکن بنظر میرسد ولی از باور بنده تمامِ این مشکلات را به یاریِ هم با راه اندازی و گسترشِ جریانِ سامانه های این جریان میتوانیم برطرف داشته باشیم و نباید از این موضوعی که گاهی بسیار ساده بنظر میرسد غافل بود که تنها از پیِ حرکت در مسیری مناسبت و پیشرفت است که مشکل ها برطرف میگردد و به خواسته هایمان میرسیم . و در خصوصِ اینکه چطور بتوانیم اصلِ مهمِ اقتصادِ آزاد را رعایت داشته باشیم ، پرشمار مجموعه ها و جریاناتِ اقتصادی نوین بر اساسِ ساختار های مناسب را خلق کنیم به یکایکِ این موارد و طریق ها و طرح ها و پرشمار طریق های مناسب دیگر که نزدِ افرادِ متخصص و خلاق است بازمیگردد ، در اصلِ جواب مسئله پیشِ رویمان است و غیر قابل اجتناب است که لازمه ی مهیا شدن و بهره مندی از این امکانات و طریق ها وابسته است به وجودِ سامانه ها و شبکه ها و دستگاه هایِ الکترونیکی ارتباطی و کنترلیو ثبتی که به راحتی قابل طراحی و راه اندازی میباشد و نکته ی دیگر این است که در طول تمام این مسیر ، جریانات از حضور متخصصین و مجربین و افراد ماهر و یاری و راهنمایی های ایشان میتوان بهرهمند گردید که ضامنِ درستی و صحیح و مفید بودنِ جریانات است و بر اعتبار مجموعه می‌افزاید و نقطه ی عطو و بسیار قابل اتکائی محسوب میگردد و نهایتاً یادآور میشوم موضوعی که بنده بسیار وجودش را بسیار مهم و ارجح و راهشگایِ یکایک این موارد میدانم وجودِ سامانه ها و رسانه هایِ اصلیِ این جریان است .