با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهلِ درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« طرح های دیگر »
در رابطه با دیگرِ طرح ها و موضوعاتی در زمینه های نظارتی ، پشتیبانی ، تمهیداتی و اصلاحات و تکامل ساختارها و طرح هایی که به ساماندهی و سلطه و بهره مندی مجموعه ها و بهره مندی از دارایی ها مرتبط است ، چونانکه ساختار های آن بیشتر برای فعالانِ حرفه ای در زمینه هایِ مرتبط و سیاسی موجب جلب توجه میگردد به شکل مفصل به آن اشاره نگردیده ولی نکته ی مهمی که میبایست در خصوصِ یکایک آن موارد یادآور بود اهمیتِ سامانه ها و رسانه های این جریان است که بدونِ وجودِ آن هیچ یک از این طرح ها را قابل اجرا نمیدانم . به عنوان مثال طرحِ نظراتیِ این ساختار شبیه به ساختار و مجموعه های نظارتیِ دیگر است ولی سامانه های اصلی و شبکه های هوشمندِ این جریان امکانی را فراهم میکند تا بتوان از ظرفیت های عمومی به منظورِ نظارت بر جریان ها ، بدین وسیله و به نفعِ مجموعه بهره مند گردید و یا در طرحِ سلامت که به واسطه ی فعالیت های پایگاه ها در این حوضه و استفاده از سامانه ها و شبکه های هوشمند و هوش مصنوعی نسبت به تمامیِ مواردی که به سلامتِ افراد مرتبط میشود و بسیار بسیار مهم است رسیدگی بشود مثلِ چکاپ های مقطعی و حتی برای تعیین رژیمِ غذاییِ روزانه ی مناسبِ هر شخص که بسیار ساده میتوان از این مزیت ها و امکانات بهره مند گردید .
طرح هایی نیز بسیار بلند پروازانه بنظر میرسند که البته بنده نه تنها اجرا شدنش را غیر ممکن نمیدانم بلکه با وجودِ اینکه این مجموعه حتی اگر با تعداد اعضائی بسیار کمتر از آن شمار که گاهاً بنظر میرسد فعال باشد به وضعی بسیار مطلوب قابل اجرا است و موجبِ پیشرفت های بسیار چمگیرِ مجموعه میگردد که به دلیلِ اینکه اغلب لازم است با کشور های دیگر در آن زمینه ها همکاری بشود با عنوانِ طرح های جهانی و در آن قالب مطرح میگردد به عنوان مثال ایجادِ جریانی به منظورِ سفر به آسمان ها و سیارات و کُراتِ دیگر و تحقیق و حتی بهره برداری از منابعی که در آسمان ها مهیا است و ما از آنان ناآگاهیم که با استفاده از پیشرفت در زمینه های علمی و زمینه های صنعتی از جمله الکترونیک ، مکانیک و رباتیک و دیگر زمینه هایِ مرتبط به تکنولوژی و تشکیلِ مجموعه هایی مختصِ این فعالیت ها میتوان به این مقاصد رسید و طرحی که قصد دارد با ایجادِ فرهنگ و طریقی که در زمینه های جنگی و نظامی و با استفاده از تجهیزاتی همانندِ ربات ها و جنگ افزارهایی همانندِ پهباد ها باشد ، اینچونین دیگر آسیبی بر جانِ موجودات زنده وارد نشود و این تجهیزات جایگزینش بشوند و باورمندم با وجودِ چونین طرح ها و مجموعه هایی که لازم هم نیست حتماً به فراتر از مرزها به منظورِ رفتار مطابقِ شیوه هایِ ایشان تصمیم به اجرا شدنش داشت سختی هایی پرشمار از بینِ جوامعِ محو میگردد و به عنوان مثال یکی از ثمراتی که از پیِ ایجاد اینچونین سیستم ها و تجهیزات و نظام های نوین برای مجموعه ایجاد میگردد حذفِ مواردی از جمله خدمت سربازی است چراکه با پیشرفت مجموعه در زمینه های گوناگون دیگر نیازی به آن نیست بلکه صرفه و برتری برای مجموعه از پیِ این ایجاد میگردد که هر فرد زمینه ی دلخواهش فعالیت داشته باشد و مجموعه خود را از هر لحاظ تامین مینَماید .