با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

دلیل همه مشکلات من هستم !

گاهی خودمونو دلیل ایجاد همه مشکلات میدونیم آیا این درسته ؟ 
بنظرم خیلی مواقع بیش از حد خودمونو موظف و مسئول میدونیم شایدم نه و حتی بیشتر از حدودی که فکر کنیم واقعاً مسئول باشیم ولی چطور میتونیم اون رسالت و وظیفه ای که به عهدمون هست رو انجام بدیم ؟ قطعاً ناراحتی و ناامیدی نمیتونه کمکی انجام بده ، اونم موقعی که غیر ممکن ها و مشکلای بزرگ و آرزو های محال شدنیه ، با اینکه تو تاریخ و کتابا خیلی وقایع شگفت آوری شنیدیم ، شاید اونها هم زمانی و مقطعی باور نداشتن که میشه ولی اینکه یه کلمه و جمله حرف نمیتونه همه وجودمون رو از اون حالتِ باور نداشتن و یا گنگی در بیاره ، دقیقاً درسته ولی اگر برنامه و بستر مناسبی فراهم کنیم چی ، مثال حرفه و هنر ، درآمد ، سرگرمی ، ورزش و هدفای بزرگ داشتنو کنار کلی همراه پیش رفتن به سمتش ، قطعاً اینطوری میتونیم خیلی قویتر باشیمو پیشرفت کنیم که باعث قبراغ شدن و با انگیزه بودنمونه و رسانه هایی که قصد تاسیسش رو داریم رو تو این مسیر نباید دست کم گرفت