با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

< فعالیت فکری محدود و حصر ذهن > 
فعالیت مداوم فکری و درگیریِ ذهن ، حتی اگر مطالعه هم که باشه ، بخصوص اینکه تو یک زمینه و نسبت به یک موضوع باشه وقتی یه مدت ادامه پیدا میکنه آزار دهنده میشه و یک نوع محاصره ی ذهنی برامون ایجاد میشه با اینکه انسان ها گاهی این دوره رو میگزرونن تا به موفقیت برسند . در کل ما ذهنمون نسبت به جسممون از نظرایی به سببِ فعال بودن مقاومتره و شاید با فعالیت جسمیِ سنگین سریع آسیب ببینیم ولی ذهن دائم کار میکنه و یک موضوع مهم هست که ذهنمون محدود نباشه ، یعنی حتماً یک نوع سرگرمی که میتونه جسمی و فکری باشه در حین تمامِ فعالیتهامون داشته باشیم و یا اگر فعالیت ذهنی خاصی نداریم حتما یه حرفه ای برای خودمون در نظر بگیریم .