با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« ذهن پراکنده و تمرکز » 

غیرقابل اجتنبابه که اعمال ما تو چگونگیِ شکل‌گیریه افکارمون تاثیر داره ولی بهترین انسان هم که باشیم بازم جریانای فکریه بی فایده و پراکنده ای ، بخصوص تو اوضاعِ بی‌ثباتی و هرج مرجِ محیط پیرامون برامون ایجاد میشه که از بهترین مواجه ها اینه که در لحظه ذهنون رو از اندیشیدن به موضوعاتِ غیر مختص به موضوعِ متناسب متمرکز کنیم که با یوگا و مدیتیشن اغلب خیلی این توانایی تقویت میشه و بازم لازم به تأکید می‌دونم که یادآور بشم تنها از طریق ذهن نمی‌تونیم به ذهنیتمون چیره باشیم و لازمه جسم و تمام وجودمون بر اساس برنامه ای صحیح و کاملو مناسب به فرایندِ تمکرکزمون کمک کنه و منظور از تمرکز نسبت به یک موضوع قطعاً این نیست که ذهنمون رو محدود کنیمو از صبح تا شب فقط معطوفه یک موضوع و زمینه باشیم .