با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« عالَم مدرنِ خدایان »

نوح کشتی ساخت ، الگو گرفته از اون الان ماشین های سفر به آسمانها و سیارات دیگه ساخته میشه که وقتی زمین غیر قابل سکونت شد بشه به اونجا سفر داشت و یا درون مجموعه هایی که دچار هرج و مرج باشه مجموعه ای مجزا تشکیل میشه از اشخاصی که خودشون رو سوا کنن از تلاتم ها .

ابراهیم قبله ای رو بنا داشت تا همگان گرد هم جمع باشند تا مایه ی ایجاد وحدت و تعامل و بحث باشه و الگوگرفته از اون در این روزگار رسانه ها ، دانشگاه و مراکز علمی گوناگون وجود دارند و از نماز خوندن الگو گرفته شده و همه تحصیل داشته و به این طریق همه مسیر صحیح رو با شناخت تشخیص میدن و کردارِ نیک دارند . (( البته برای احترام به افراد معتقد به طریق های سنتی باید یادآور بود که هر عملی در جای خودش خاصیت خودش رو داره و قصد قضاوت و ناصحیح جلوه دادنِ هر عملی که صحیح باشه نیست و طریق های گوناگونی هست که وقتی ازشون بهره‌مند میشیم قدرشون دونسته میشه ))

یوسف و نجابت و حصر های گوناگون ، عصای موسی و حائل شدنِ دریا و سوا شدنِ اهل عدالت از ظالمین ، داوود و استراتژی های براگیختنِ مردگان ، سلیمان طریق هاش که که همواره پرشمار از اشخاص برجسته در جایگاه های بزرگ که روندِ رشدشون مطابق با اون اصول و روشِ مدیریت و رفتار و ساختارهاشون از اون طریق ها الگو گرفته ، عیسی مسیح و روح مقدس و شفای پرشمار بیماری هایِ وجودی و سلامت و آسایش وجودو رستگاری و چشیدن طعم زندگی شیرین و مصلوبو معدوم شدنِ افرادی که اینارو برای دیگران به ارمغان میارن و طریقِ مُحَمد که تاثیر گذاری به واسطه ی کلامی صحیح بر مبنایِ شناخت و علم و دانش رو یادمون داد که چطور میشه از روش ها و تجربیات و آموخته های گذشتگان الگو گرفت و مطابق استعداد و حرفَمون علوم جدید رو متناسب اوضاع و زمانَمون پژوهش و کشف و تولیدو تکثیر داشت .

انگار خدایان سرجای خودشون هستندو شَیاطین هم سرجای خودشون و شاید چیزی که خالق عالم آزمون میخواد اینه که بیشتر دانایی و شناخت داشته باشیم ، کار کنیم و پیشرفته باشیمو از این همه دارایی ها خوب استفاده کنیم و زندگیِ خوبی داشته باشیم ولی یک چیزی گاهی از خاطر بشریت فراموش میشه ؛ آدم و حوا و درخت شناخت و معرفت نیک و بد که بنظرم توی جهان امروز ؛ الگوگرفته از اون طریق های شناختیِ گوناگون به سببِ سنجیدن و تشخیص و تصمیمِ درست داشتنه که باوردارم طریقه ی رسانه های ارتباطی که متشکل باشه از پرشمارِ متخصصین تو زمینه های گوناگون و عموم در حقیقت برجای آوردنه اون طریقست .

الان بیشتر متوجه میشیم که چه معجزاتی ازمون بر میادو چطور میتونیم یاد بگیریم که معجزه کنیم .