با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« برای خوبی وژدان به تنها کافی نیست » 

وجدان به تنهایی برای رستگاری ‌و کردارِ عادلانه و صحیح ، نسبت به خودمون و در مواجه با دیگران کافی نیست . وجدان رو میشه به یه کتاب تشبیه داشت که در اختیارمونه و هر موقع که افکار ناعادلانه میان سراغمون به این کتابِ درون ذهنمون هم یه یادآوری میشه و اون زمانی که حقیقتاً بدنبال انجام کار درست باشیم ، همون‌طور که عمیق‌تر فکر میکنیم مثله اینه که به این کتابِ وجدان رجوع میکنیمو ورقش میزنیمو داخلش جستجو میکنیم تا اونچه که درسته رو پیدا کنیم ولی این کتاب یه ظرفیتی داره و یه حدودی بیشتر درونش محتوا جا نمیشه و زمانی که با یه مسئله ای مواجه بشیم که داخل این کتاب مطرح نشده ، در حقیقت اصلاً گاهی نمیدونیم انجام دادن و یا انجام ندادنِ کاری درسته یا نادرست . بنابراین اینکه بشر خودش رو به سببِ تشخیص خوب و بد تنها متکی به وجدان و افکار درونیش بدونه کافی نیست . 

بنده در گذشته با شخصی صحبتی داشتم که نظر و تأکید اون فرد این بود که ما تنها نیاز به وجودان داریم و پیروی از همون کافیه تا همه خوب باشن ، البته اگر پیروی داشته باشن ولی عقیده ی من این بود که نه فقط به جهتِ دسترسی به مرجعی وسیع که پاسخِ تمامیِ پرسش ها درونش مهیا باشه به رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور نیازه ، بلکه برای دسترسیِ همگانی ، دقیق و آسون به شیوه ای که دلیلِ اینکه چرا سفارش میشه فلان چیز درسته و چی نادرسته و خیلی مواقعه که همین فهمیدن و درکی عمیق نسبت به اون موضوعه که پیروی و رعایت رو بدنبالش به ارمغان میاره هم مجدد به اهمیت راه‌اندازی و گسترش این رسانه ها تاکید شد .