با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« کنج کاو ، مکتشف ، فاضل و فضول » 

کنجکاو بودنِ یکی از مهمترین صفاتیه که وجودش لازم و باهاش سرشته شدیم و همین کنجکاویه که باعثِ کشفو پی بردن به خیلی مسائل میشه ولی برای کندوکاو یه سری اصول وجود داره که عدمِ رعایتش موجب میشه از بُعدِ درست و مفید خارج بشه و به اصلاح بهش میگیم فضولی . 

چه بسیار افرادی که حتی به فکرشون هم مسلطن ، چه برسه به نگاه و رفتارتو بیانشون ، بنابراین در امان هستن از مقوله ای که میشه به تَله و گرد آب تشبیهش داشت و منشاءِ گرفتار شدن درونش از همون فکر شروع میشه . 

اگر توجه داشته باشید افرادی بسیار دوست داشتنی و عزیز اطرافمون هستن که چند ویژگی مهم دارن ؛ شعایر و هنجارها رو بسیار رعایت میکنن ، به کاره کسی کار ندارنو در قبالشون احساس نگرانی نداریم ، هرگز درباره ی شخصی تا موقعی که حضور نداشته باشه گفتاری ندارن و به اصلاح با کلاس و صاحب منزلتو شَأن هستن نزدمون . این اشخاص از یه ویژگی واحد و بسیار مهم برخوردارن ؛ حتماً یه حرفه و پیشه ای دارنو سرشون به اون و رسیدن به هدفهاشون گرمه و معطوفش هستن .

البته تجسس گاهی هم می‌تونه مفید باشه و باعثِ سلطه نسبت به اوضاع و محیط پیرامون میشه و باید به این نکته توجه داشت که این کار توسط اشخاص ماهر تو اون زمینه انجام میشه ، مثلِ کارگاه ها و گاهی هم جاسوس ها هستن که از وقوع جرایم و وقایعی جلوگیری میکننو در حقیقت ضامنِ امنیت هستند و توی محیط پیرامونمون مثلِ جمع های دوستانه و خویشاوندان هم همینطوره که گاهی بحث ها ، استفسار ها و به استحضار رسوندن ها که گاهاً بنظرمون مفید نمیاد بلکه زشتو ناروا و قبیح برشمرده میشه هم مواقعی وجودش لازمه و در کل امیدوارم با پدید اومدنِ تمدن های نوین و به واسطه ی بهره‌مندی از وسایل و ابزارهایی از جمله رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور و بهره مندی ‌و بهره بریِ عموم ، در حینِ جمیل و آراسته بودن ، اون سیطره و سلطه ی ضامن و مایه ی آسایش ، بدون عیب و نقص و عاری از اشکال و خطا و سوء های مشکل ساز ایجاد بشه و نه جای ناراحتی باشه و نه جای نگرانی .