با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمامِ اهلِ دستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون

« ایام پیش از پدید آمدنِ تمدن های بزرگ و رسانه ها رکن مهمِ پیشرفت و موفقیت »
میشه گفت ابتدایی ترین خواسته ی مردمانِ یه کشور رفاه و آسایشِ و به سببِ فراهم بودنش و بخصوص برای اینکه موندگار و همیشگی باشه و متزلزل نشه ، یه مواردی خیلی مهم هستن که از جمله مهمترینِ موارد استقلال نظامی و صنعتیه تا موقعی که کشور دچارِ بحران و مشکلاتی مثلِ جنگ و محاصره میشه بتونه سرِپا بمونه . بنابراین اتکفا به تجارت و بازگانی هر حدود هم که وسیع و هرچند که اون کشور پر از منابع باشه تا هر موقع ضروری باشه مقداری از منابعش رو جهتِ تامینِ معیشت تبادل کنه ، این یه استراتژیِ موقت و به نوعی میشه گفت طریقه که ناکاملِ و به محضِ ایجادِ مشکلات مذکور از بین میره و اگر این وضع پیش بیاد دیگه نمیشه اونطوری که باید روش حساب کرد و قطعاً این به معنیِ غافل شدن از اصلِ مهمِ اقتصاد که متکی به جریانات تجارت ‌و بازرگانیِ فعال هست و تو تمامِ مقاطع و اوضاع یه رکنِ بسیار مهم به سببِ تامینِ رفاه ، شمرده میشه نیست و مقصود توجه به اهمیتِ صنعت و صنایع نظامِ جنگیِ بومی و مستقله . 
 ولی فارغ از توجه به این دو رکنِ بسیار بسیار مهم و بخصوص تو ایامی پیش از پدید اومدنِ تمدن های بزرگ باید به دو نکته توجه داشته باشیم ؛
 مستقل و پیشرفته ترین کشور ها تو زمینه های صنعتی و صنایع جنگ افزاری که برترین اقتصاد رو هم داشته باشن ، اگر وحدت و نظامِ سیاسیِ مستحکم و متحد نداشته باشن ، همه ی اینها هم نمیتونه برای همیشه ضامنِ تامینِ رفاه و آسایش باشه و باورمندم از مهمترین لازمه ها برای ایجادِ این وحدت و ساماندهی و استحکامی که خودش باعثِ ایجادِ تسکین و ثباتِ مجموعه هم میشه ، راه اندازیِ رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکوره چراکه استحکام و اتحاد لازم از این پی شکل میگیره .
نکته ی بسیار مهمه دیگه اینه که وقتی ما تو ایام و وضعیتی قرار گرفتیم ، گنگ نباشیم و باور داشته باشیم که پدید اومدنِ این تمدن و حدودِ برتری و تکاملش به خودمون بستگی داره و آماده باشیمو مواجه هامون با توجه به این موارد باشه ؛ ما صنایعِ بومیِ با کیفیت تو زمینه های گوناگون از جمله صنایع نظامی میخوایم . تو زمینه های اقتصادی ، تجاری ، بازرگانی ، سیاسی و رسانه ای ، استقلال و ثباتِ همراه با گستردگی میخوایم و اون زمانی که داریم به سمتِ اون نقطه ی ایجادِ این تمدن پیش میریم نسبت به تمامیِ این موارد توجه کنیم تا نهایتاً بعد از کلی تلاش یه تمدنِ ناکامل نداشته باشیم و کلیدِ رسیدن به این مهم همون توجه به پیشرفتِ یکایکِ جریاناتِ دربرگیرنده و پایه ایِ اصلیه ، هرچند گاهی تو روندِ رشدِ یکی از این موارد رکود و اشکالی پیش بیاد ولی اگر تو روند پیشرفت تمامیِ این موارد و یا اکثر موارد به مشکل برخوردیم و یا مدتِ رکود و توقفش زیاد شُد ، بدونِ شک با گره ی بزرگی مواجه شدیم و نهایتاً باید یادآور بود که در تمامیِ مسیر یه عاملِ بسیار مهم وجود داره که اتحاد بینِ اعضاءِ مجموعست تا توانِ کافی به سببِ پیشرفتِ جریانات مهیا باشه و وجودش به عواملیِ پرشمار وابستس ولی باز هم از مبنایی و مهمترین موارد به سببِ ایجاد و حفظش رو وجودِ رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور میدونم . بنابراین اگر با مشکلات و گره هایی عظیم که مجموعه دچارش میشه برخوردیم و از مهمترین عوامل و دلایلِ پدید اومدنش وافراً خوده مجموعه محسوب میشه باید به همین نکته ی اتحاد و طریق هایی که تو زمانه ی امروز موجبِ ایجادِ نظم و ساماندهی و وحدت و ثباتو اعتبار برای مجموعه میشه توجه داشت .
امیدوارم زمانی که مجموعه به سمتِ این هدفِ بزرگ که ایجادِ تمدنی بزرگه جاری باشه و یا قصدِ حرکت داشته باشه به تمامیِ نکات و ارکانِ مهم توجه داشت و جمیعاً و نه تنها شماری از اعضاء چند جریان ، به سمتِ تمامیِ اهدافِ مهم که موجب شکل‌گیری تمدنی نوین و کاملو بی نقصو ضعف میشه پیش رَفت و باز هم تاکید دارم که به مهمترینِ عواملی که مایه ی اتحاد و توانمندیه مجموعه میشه و باورمندم به رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور مرتبطه ، در طولِ تمامیِ مسیر و زمانی که به مشکلات و گره های بزرگ و پیچیده برمیخوریم ، یادآور باشیم تا حداقل از مهمترین دلایل و حتی تو مواقعی مهمترینِ دلیل عدمِ راهگشایی و توقف که وافراً مجموعه و طبیعت موجب میشه تا ایجاد و غالب بشه رو بشناسیم و چوناکه تو این اوضاع قرار گرفتیم بدونیم چطور میتونیم در راستایِ ساماندهی و اتحاد و توانمندیِ مجموعه پیش بریم پس بازم اشاره به تاثیر رسانه های ارتباطی به طریقه ی مذکور رو جایز می‌دونم .