با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت 

« با اراده ترین شخص بدونِ تَقدس » 

انسان دائماً به واسطه ی افکار و باورهاش تصمیم میگیره ولی اراده ی شخص هر حدود هم که قوی باشه باز هم دو مورد خیلی خیلی مهم مطرحه که اگر بهش توجه نداشته باشیم حتی فولادی ترین اراده هم نمیتونه دَوام بیاره ؛ وجودی که از هر نظر نسبت به ناعدالتی ، پلیدی ، آلودگی ، تنبلی و هر نوع فساد و صفاتِ ناشایستِ دیگه پرهیز و رعایت داشته باشه ، چه نسبت به وجود خودمون و چه نسبت به دیگران و مورد بسیار بسیار مهمِ دیگه بستر و محیطیه که درونش هستیم و افسوس اگر حواسمون به ایندو نباشه .

اعمال ما به واسطه ی اراده و تصمیماتمون شکل میگیره ، اراده و تصمیم هامون پیرویِ باور و افکار و عقایدمونه ، در نظر میگیریم که آنچنان نَفس و اراده ی قدرتمندی داشته باشیمو به حدودی به وجودمون مسلط باشیم که فقط کافی باشه بدونیم چی خطا ‌و اشتباه و ناحقیه تا هرگز انجامش ندیم و به اصطلاح اصلاً بهش فکر هم نکنیم و برای یک لحظه هم نتونه وسوسمون کنه و تا اینجا همه چیز خوبه ولی اگر اجازه بدیم هر نوع فساد و بدی وارد وجودمون بشه و یا به هر نحو موجب بدیِ دیگران بشیم ، دیگه وجودمون از اون حالتی که بتونه درست فکر کنه و تشخیص بده و وجدان بیدار و اراده و تواناییِ انجامِ اعمال خوب رو داشته باشه خارج میشه و همینطور اگر تو محیط و بستری باشیم که زیاد باعث گمراهی و وسوسمون بشه هم باز می‌تونه دو عاملِ بالا که باعث میشه خوب و قوی باشیمو بمونیم رو از بین ببره . 

توی مطالب قبلی اشاره شده که توی مجموعه های بشری و برای انسان ها انگیزه چقدر می‌تونه تو مسیر درستی و در رابطه با تمام این موارد مهم و کارساز باشه و چطور امید و اعتبار و انگیزه و اونچه که قابل اعتماد و اتکاء باشه ایجاد و فراهم میشه و سعی میشه باز هم تو مطالب بعدی از زوایای دیگه ای به اهمیت انگیزه تو زندگی اشاره بشه .