با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« تو دورانی که توانمند و استواری به یه نقطه ی امن و قابل اتکاء وصل شو ! » 

ما خیلی مقاطع تو زندگیمون پیش میاد که میتونیم خوب بخونیم ، بفهمیم ، کار کنیم و غالباً تو این اوضاع هم انگیزه و توان داریم و هم بسترو امکانات فراهمه ، نکته ی مهم اینه که تو این مقاطع به یه نقطه ی امن و قابل اتکاء وصل بشم . به عنوان مثال دو سال میتونیم خوب تحصیل کنیم و دو سال میتونیم خوب کار کنیم و داراییِ علمی و مالیمون به حدود قابل توجهی افزایش بیابه . یه موضوعی که باید درنظر بگیریم اینکه ما همیشه نمیتونیم نسبت به انجام این کارا تواناییِ وجودیِ به نحو احسن رو داشته باشیم ، بخصوص اگر همراه با خسته شدنمون انگیزه و امیدمون هم از بین بره . بنابراین اگر موفقیت تو زمینه ی تحصیل و کار در عرض این مدت برامون یه اتفاق مهم و نقطه ی امن و قابل اتکاء تو زندگی تلقی بشه ، خوبه که از موضوعات مهم و اهداف و موفقیت های دیگه غافل نباشیم ، به فرض مثال ورزش ، کار هنری ، رابطه های دوستانه ، ازدواج و یا فرزند داشتن و خیلی موارد دیگه و این خیلی مهمه چون احتمال داره بعد از اون مقطعِ چند ساله ی تحصیل و کار ، هرچقدر هم که موفقیت آمیز باشه ازش خسته بشیم و یا برامون اون موفقیت و اهمیتش کمرنگ و تکراری بشه و یا بدون چیزای دیگه اون موفقیت هم بی فایده بنظرمون برسه ولی اگر تو این مسیر به یه هدف دیگه هم متکی باشی خیلی متفاوته چراکه گاهی تمام توانت صرفِ رسیدن به موفقیت و هدفی بوده که در اصل برای رسیدن به یه هدف بزرگتره ، مثال میخوای خونه و ماشینو رفاه داشته باشی ولی وقتی اینارو بدست میاری هیچکی نیست که در کنارش باشی و دیگه توانی نداریو سرحالو قبراغ نیستی و این تازه تو شرایطیه که توسنتی به موفقیت اول برسی و چه بسا که نبودن یه چیزایی باعث میشه وسط راه کم بیاری و به همون مقصد و موفقیت اول هم منتهی نشه . 

باید یادآور بشم که گاهی متمرکز به سرانجام رسوندن کارهای مهمی بودن هم مناسب و صحیحه و در کل باید سنجید و سنجید تا درست و مناسبمون رو بر مبنای تعادل باشه رو فهمید . 

یه نکته ای که درباره ی مقاطع خستگی و امید و انگیزه مهمه درباره ی اینکه این مقاطع پیش میاد ، حتی اگر همه چیز سرجای خودش باشه و به سنو سال خیلی ربط نداره و ما یه تایمی خیلی سرحال و فعالیم و بعد خسته میشیمو فعالیتمون کمتر میشه ، دوباره با انگیزه و توانمند میشیم .