با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« کارای خیرخواهانه به شکل خودجوش »

در کل خیلی از رشادت ها ‌و فداکاری ها هست که بهره و ثمره ی خاصی از پِی اش حاصل نمیشه ولی توجه داشته باشیم که حرکت های خیر خواهانه ، عام المنفعه ، خودجوش و داوطلبانه ، تو هر زمینه که باشه ، « اگر سنجیده بشه و مبنای علمی داشته باشه که مطمئن باشیم صحیحه » و بازم تاکیدم اینه که مطمئن باشیم از هر نظر مواجه و عملی صحیح و درسته می‌تونه خیلی از گره های مجموعه رو ، حتی اگر خودمون از هر نظر بی نیاز باشیم رفع کنه و اگر با جدید به این مسائل توجه داشته باشیم و به شکلی که به زندگی خودمون لطمه نخوره و بر مبنای تعادل باشه ، دنبال کمک به موجودات دیگه باشیم ، خیلی سریع کلی کار و راه برای انجام این کارا میابیم . فقط دو نکته خیلی مهمه ؛ نسبت به هر مواجه بسنجیم و از کاردان و کارشناسش کمک بگیریم و از زندگی شخصی خودمون غافل نشیم .