با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« قانون عدالتِ خلقت و چرایی حال بد و کارما »

انسان ها با احوال بد دو دستند ؛

افرادی که بخاطر اعمال بدشون مجازات میشن ، مثل فردی که جرمی مرتکب شده و بخاطرش مجازات میشه و از پِیِ اِش احوال ناخوشایندی براش بوجود میاد . 

افرادی که بخاطر خیلی خوب بودنو از خودگذشتگی مورد ظلم و ستم قرار میگیرنو حالشون خوب نیست ، مثلِ پرشمار اشخاصی که تو یه مجموعه بخاطر مبارزه با فساد و یا به سببِ اینکه با اون همدست نمیشن براشون بی بهره و بی نصیب بودن از امکانات براشون مایه ی سختی و مشکل میشه . از نامدار ترینِ این اشخاص در طول تاریخ که مورد اینچونین ظلم هایی قرار گرفتن عیسی فرزند مریم مقدس بوده که بخاطر هدایت مردم به سمتِ تقدس و پاکیو درستی و اصلاحو نجاتشون از جهل و فریب مورد رنجش های بزرگ قرار گرفتنو و عقایدی هست که بیانگرِ اینه که همون مردمی که بخاترشون کلی تلاش و رشادت شده موقع مصلوب شدنِ عیسی مسیح هیچ کمکی نکردن ، حتی تحت تأثیر جو موافقِ مصلوبیتش هم بودن و حقیقتاً این اشخاص الگو های بزرگی هستن که درسهای زیاده میشه ازشون گرفت .