با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« کارگاه بازی و سوء های ویرانگر »

عقیده ای هست که از مهمترین دلایل ایجاد و موندگار بودنِ نزاع ها خبرچین ها هستن و ما توی محیط کار ، خانواده و دوستان اشخاصی رو داریم که گاهاً خبرچین های ماهری هم هستندو هوش و اندیشه و گفت‌وگوهاشون اکثراً صرف این مقوله میشه . شاید اگر یه پژوهش بشه متوجه بشیم که بیش از نیمی از نزاع ها و حتی خیلی بیشتر از این حدود ، فقط بخاطر سوء و قضاوت های ناصحیح و بازگو شدن هاییه که اکثراً هم متکی به حدث و گمانه و متأسفانه حکیمانه نیستو موجب خیلی مشکلات میشه .