با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« بُت ذهنی ، تابو و اونچه از انجامش نگرانیم رو از بین ببریم » 

باید بسنجید و اندازه گیری کرد ، تحقیق کردو حتماً در موردش خوند و شناخت پیدا کرد و سرانجام اون بُت ذهنی ، تابو و هراونچه که از انجامش نگرانی داریم رو از سر راهمون برش داریم . به عنوان مثال خیلی ها از سرکار رفتن ، صبح زود بلند شدن ، عهده‌دار و مسئول شدن نسبت به هر موضوعی ، بچه داشتن و خیلی مواردِ دیگه به نوعی نگرانند ولی کافیه بسنجیم ، اونچه که مناسبمون هست رو بیابیم که چیه و براش آماده بشیم و چه پیش از رسیدن به اون مقطعی که به اصلاح باید دلو به دریا بزنیم و در حینش جنبه ی تعادل داشتن رو در طول مسیر در نظر بگیریم و باید باور داشته باشیم که اگر اونچه که صحیح و مناسبه برامون رو بیابیم و انجامش بدیم ؛ همینکه واردش میشیم ، هرچند با چالش هایی مواجه بشیم ولی متوجه میشیم که از انجام چه کارهای مفید و لذت‌بخشی به دلیل اینکه فکر میکردیم سخت و نشدنی و یا برامون مناسب نیست خودمونو منع کردیم !