با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« پژوهش ارزشمندترینِ ثمرات علمی و مبناهای پژوهشی ناصحیح »

علوم به طریق های گوناگونی ثمر میاد ، به عنوان مثال تحقیق ، پژوهش ، تحصیل و مطالعه و حتی به واسطه ی اندیشیدن و تمامی این علوم می‌تونه صحیح یا غلط باشه و یا در حینِ صحیح بودن در جایی نامتناسب استفاده بشه ولی یک موضوعی بسیار مهمه که ما خیلی مواقع به این نتیجه می‌رسیم که مطمئن و دقیقو قابل اتکاء ترین علوم به واسطه ی پژوهش بدست میاد اما اگر مبنای پژوهش صحیح نباشه چی ؟! در نظر بگیریم تو یه مجموعه به واسطه ی ابزارهای آماری و پژوهشی مشخص میشه که سی درصد از مشکلات مردم به واسطه ی مشورت‌های ناصحیح بوجود میاد بنابراین برای عمومیت قانونی تصویب میشه که اگر کلامی ناصحیح داشته باشند یه میزانی جریمه میشن ! اینجا ما آمار و پژوهشی صحیح داشتیم ولی مبانیِ پژوهشیمون ناقص بوده و در نهایت موجب صدورِ رأی و نظری ناصحیح میشه و در نظر بگیریم بجای اینکه بدنبال این می‌بودیم که مشورت‌های غیر تخصصی چه میزانی تو ایجاد مشکلات نقش داره ، بدنبال این می‌بودیم که با راه‌اندازی رسانه های ارتباطی تخصصی و مدرن چه حدود میتونیم جلوی گمراهیه دیگران رو بگیریم ، احتمالاً نظرمون در انتها هم بسیار متغیر بود و از ایجادِ محدودیت به وسعتِ اصلاحات منتهی میشد و البته تو این مثالِ بسیار ساده اون روندِ پژوهشیِ ابتدایی ناصحیح نیست ولی چون ناقصه و موردِ دوم مدنظر نیست ، بنابراین ناقص و اشتباه تلقی میشه چه برسه به گاهی که مبانیِ پژوهشی بالکل ناصحیحه و کاملاً در نتیجه متفاوت .