با یاد و تمنای یاری از پروردگار و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

« مقاطق سختی و کلافگی و ناامیدی و راهکار مهم »

خیلی موقع‌ها هست که دچارِ کلافگی ، ناامیدی میشیم ، اگر این اتفاق در طولِ مسیریِ که به سمتِ هدفی میریم براش یه راهکار بسیار مهم هست که در ادامه بهش اشاره میشه ولی اگر هیچ هدفو مقصد و عشقی وجود نداره ، از مهمترین دلایلِ ایجادِ اوضاعی سخت همین بدونِ هدف و اشتیاق بودنه . ولی اگر به سمت هدفی و تو مسیر کلافه میشم چطور ازش بُگریزیم ؛ یه مثالِ قدیمی هست که شخصی روی آب راه می‌رفت و چندین نفر از علاقه‌مندان بهش گفتند ما هم می‌خوایم روی دریا قدم بزنیم ، گفت پس شروع به حرکت کنیدو چند قدم که برداشتن شگفت زده شدنو و بعد دریا متلاطم شدو اونها زیر آب رفتن و در حالِ غرق شدن بودن که به کمکشون اومد و همشونو سوار قایق کردو بهشون گفت ؛ چرا شک کردید ! اینجا یه تمثیل و یه مفهومه بسیار مهم رو تو زندگی میشه یاد گرفت ، اگر به سمتِ هدفی در حال حرکتیم ، روش و بستر برامون فراهمه ، تا مادامی که باور و کِردارمون موافق و به سمتش جاری باشیم ، هرچند طوفانو آشوب و هیجانو آشفتگی بوجود بیاد ، از همون لحظه که باور و اعمالمون نسبت به رسیدنِ هدف متزلزل و منحرف بشه ، از همون لحظست که باختیم و می افتیم تو آب وگرنه خستگیو کسالت بعد از یه استراحت از بین می‌ره .