با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

وقتی می‌خوایم یه کار صنعتی و تجاری انجام بدیم چه بهتر که از ابتدا مبانی و اصول رو یاد بگیریم ، اگر نه در حین فعالیت بهش توجه کنیم چراکه عادت می‌کنیم به ناصحیح پیشرفتن و نه فقط مانع رشد خویش بلکه برای دیگران موجب ناعدالتی و نا حقی نباشیم .