با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

افراد بزرگ و موفق هدف و آیندشون رو از پیش میبینن

اکثر افراد موفق و بزرگ از پیش آینده ، هدف و مقصد رو در ذهنشون وصف و تدایی میشه ، این موجب برانگیختگی و ذوقمون میشه و بسیار مهم که بشکل خودآگاه به این موارد توجه داشته و جدیشون بگیریم و اما مواردی مهم در اینباره ‌. وقتی اطمینان داشتیم که هدفی درست و مناسب دیگه نسبت بهش متزلزل نشیم چراکه موارد بسیاری مایه ی انحراف و مانعمون میشه مثل تمسخر ، بی اعتنایی ، حسادت و حتی کینه ورزی و بسیاری رفتارها که ممکنه از سوی دیگران ببینیم ، بنابراین هرچه بیشتر با افرادی که مرتبط به اون فعالیت و هم مسیرو « هم پیمانمون » هستند سخن بگیمو تعامل داشته باشیم بهتره و البته که باید به جهت شناخت همراهان خوب سهل انگاری نکنیم .