با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

هرگاه گرایشمون نسبت به کرداری « غیر از تحصیل و کار » زیاد میشه

تحصیل و کار کردن تو هر زمینه ی مناسب هم در مواقعی می‌تونه برامون مضر محسوب بشه ولی اصل منظور اینه که هرگاه نسبت به فعالیت هایی غیر ، حتی نوشتن و یا راه رفتن و گفتگو بیش از حد فعال باشیم یا خود فعالیت برامون مشکل های بسیاری ایجاد می‌کنه یا از فعالیت هایی بسیار مهم باز می‌مونیم « بخصوص که در ایام و مقاطعی که بیشترین زمان رو میبایست به جهت تحصیل و کار صرف کنیم »