با یاد و تمنای یاری از یگانه پروردگار بی‌همتا و (صمد) و تمام اهل درستی و نیکی و حق و عدالت با عقاید و آیین های گوناگون 

فیلسوف ( دوستار حکمت ) و حکیم کیه ؟

در کل فیلسوف به شخصی میگن که صاحب و واقف نسبت به نظریه و مکتبی فلسفی باشه . حالا فلسفه و یا حکمت چیه ؟ درک و تعریفی صحیح نسبت به هر مقوله ای ! این مبحث می‌تونه مرتبط به رفع یک مسئله باشه ، می‌تونه نمایانگر هدف و بیانگر چرایی پیمودنش باشه ، می‌تونه بیانگر یک طرح و ساختار سیاسی باشه . حالا هر فردی می‌تونه پرشمار استدلال و دلیل رو تو زندگیش درک کنه ولی آیا میشه به همه بگیم فیلسوف و حکیم ؟! باور بنده اینه که به شخصی میگیم فیلسوف و حکیم که یک ردیف و منظومه ی مشخص رو تا حدی طی کنه که تو مجموعه ای مثل کشور و حتی جهان ، نسبت به تمام هم نظران در زمینه ای مشخص ، به جهت « صاحب نظری صحیح ، نوین که در قالب مجموعه ای کامل مطرح میشه برتری » داشته باشه . به عنوان مثال فردی موضوعی مرتبط به ابتدای خلقت زمین ، تا آینده ی زمین رو کنکاش می‌کنه ، ده ها و صدها شناخت به واسطه ی فعالیت این فرد کشف و استنباط میشه ، پرشمار طرح ، هدف و استراتژی ، در کل هر مسئله ای مرتبط به آغاز خلقت تا آینده ی بشر از سوی فردی مطرح میشه . بدیهیست که در این زمینه پرشمار افراد کنکاش دارند ولی افرادی هستند که در عین حال که شناختشون در این زمینه به حدی مشخص و کافیه ، نظراتی نوین دارند ، این افراد رو میتونیم فیلسوف و یا حکیم بنامیم . در حقیقت نام آکادمی و یونانی حکیم میشه فیلسوف و در اصل تفاوتی نداره ، کار طبیب اینه که هر نوع درد جسمی و روانی رو مداوا کنه و شفا بده ، کار حکیم و فیلسوف حل و رفع و شفای مشکل های دیگر .